Mám parkinsonovu nemoc. Mám nárok na invalidní důchod?

Dotaz:
Mám parkinsonovu chorobu, beru ropinirol mylan, mám nárok na invalidní důchod 1. stupně?

Odpověď:
Bohužel blíže nespecifikujete v jakém stádiu Vaše postižení je, respektive jak moc Vás v životě omezuje. Lidé s tímto postižením ale všeobecně nárok na některý ze tří stupňů invalidního důchodu mají.
Pro úplnost uvádím informace o potřebné míře poklesu pracovní schopnosti, aby Vám mohl být přiznán jeden ze tří stupňů ID a také jednotlivá kritéria, podle kterých se u parkynsonovy nemoci procentuální míry poklesu stanovují.

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a. nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
Postižení extrapyramidového systému, Parkinsonova nemoc a další extrapyramidové poruchy
Posudkové hledisko:
Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit narůstání hybných komplikací (rigidita, akinéza/hypokinéza a tremor, objevení se fluktuací, mimovolních pohybů, postižení řeči), přítomnost deprese, kognitivní alterace, reakci na léčbu a jejich dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

3a
zcela lehká forma,
jednostranné postižení, minimální funkční porucha, plná pohyblivost, stadium I, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
10
3b
lehká forma,
bilaterizace, ale přetrvává asymetrie, anteroverze trupu, přítomny všechny klasické projevy v úrovni lehké poruchy, pohybová chudost, incipientní porucha posturální stability, stadium II, některé denní aktivity omezeny
20-40
3c
středně těžká forma,
přítomny všechny klasické projevy v úrovni středně těžké poruchy, přidává se dysartrie, mikrografie, deprese, stadium III, některé denní aktivity podstatně omezeny
50-60
3d
těžká forma,
trvalý tremor, těžká akinéza, rigidita, porucha kognitivních funkcí, nesrozumitelná řeč, stadium IV nebo V, denní aktivity těžce omezeny
70-80

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.