Mám vícero zdravotních postižení…

Zhoršil se mi zdravotní stav a tak jsem si zažádal o invalidní důchod. Chci se zeptat – když mám zdravotních onemocnění více, sčítají se míry poklesu pracovní schopnosti pro všechny mé diagnózy? Odpověď na dotaz do poradny najdete v článku…

ODPOVĚĎ:
Pro určení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující to postižení, které je nejzávažnější a které je považováno za hlavní příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení, a to se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti.

Při výskytu více zdravotních postižení najednou se míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých postižení nesčítají, ale tato souběžná postižení mohou zvýšit procento poklesu pracovní schopnosti maximálně o 10 procentních bodů (10 %).

Vyhláška č. 359/2009 Sb., která stanovuje procentní míry poklesu pracovní činnosti pro jednotlivé druhy postižení, také uvádí, že v případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.