Mám vícero zdravotních postižení…

Zhoršil se mi zdravotní stav a tak jsem si zažádal o invalidní důchod. Chci se zeptat – když mám zdravotních onemocnění více, sčítají se míry poklesu pracovní schopnosti pro všechny mé diagnózy? Odpověď na dotaz do poradny najdete v článku…

ODPOVĚĎ:
Pro určení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující to postižení, které je nejzávažnější a které je považováno za hlavní příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení, a to se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti.

Při výskytu více zdravotních postižení najednou se míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých postižení nesčítají, ale tato souběžná postižení mohou zvýšit procento poklesu pracovní schopnosti maximálně o 10 procentních bodů (10 %).

Vyhláška č. 359/2009 Sb., která stanovuje procentní míry poklesu pracovní činnosti pro jednotlivé druhy postižení, také uvádí, že v případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti u rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.

 

1 komentář

  1. Dobrý den,
    chtěl bych se zeptat,jestli moje diagnozy splňují nárok na invalidní důchod. Mám cukrovku II.stupne a alkoholickou cirhózu jater. Mám špatnou sraženlivost krve, kvůli které mě zatím nemůžou operovat na kýlu.Navic ještě mám chronickou laryngitidu. Mám problém so zamestnaním, poněvadž pro práce, které zvládnu vykonávat,jako např.vrátný, preferují zaměstnavatelé osoby s invalidním důchodem, plným anebo částečným. Předchozí zaměstnání, řidič VZV vykonávat nemůžu. Bylo mi 61let.
    Děkuji Jan

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.