Může mi být exekučně odebírán invalidní důchod a příspěvek na péči?

photo on Flickr

Dotaz:
Jsem invalidní ve třetím stupni a mám vypočten důchod na 9758 Kč. Exekučně mi strhávají a zůstane mi 7356 Kč. Je mi 54 let a právě mám po třetí mozkové příhodě. Může mi být exekučně strhávána nějaká částka na příspěvku na péči II. Stupně, či mi odpočítávána nějaká částka z důchodu?

Odpověď:

Výplata invalidního důchodu se do exekucí započítává, musí Vám ale vždy zůstat tzv. nezabavitelné minimum, což je ve Vašem případě právě 7356 Kč.

Příspěvek na péči ale patří mezi sociální dávky. Některé z nich být exekučně strhávány nemohou a příspěvek na péči právě mezi tuto skupinu patří.

Pro úplnost uvádím, jaké sociální dávky mohou být exekuovány a jaké ne:

Jaké sociální dávky mohou exekučně být zabaveny?

1. rodičovský příspěvek
2. opakující se sociální dávky (ne příspěvek na bydlení)
3. sociální příplatek
4. přídavek na dítě, ale pouze, je-li samotné dítě dlužníkem
5. dávky pěstounské péče
6. dávky pomoci v hmotné nouzi (je-li na nich vymáhán přeplatek)
7. peněžité dávky sociální péče (je-li na nich vymáhán přeplatek)

Jaké sociální dávky nemohou být exekučně zabaveny?

1. příspěvek na péči
2. jednorázové dávky sociální podpory a příspěvek na bydlení
3. dávky pomoci v hmotné nouzi, např. doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, okamžitá mimořádná pomoc
4. peněžité dávky sociální péče – dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory
5. dávky pro těžce zdravotně postižené – např. dávky na opatření zvláštních pomůcek, úpravu motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu apod.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.