Bude mi invalidní důchod vyplácen od data podání žádosti a nebo od data, kdy bylo vydáno rozhodnutí?

Dotaz:
Od kterého měsíce se počítá výplata invalidního důchodu? Od data podání nebo vyřízení?

Odpověď:

Problematika nároku na výplatu invalidního důchodu není tak jednoduchá. Lze ji však zjednodušit na dvě situace. Vždy ale platí, že rozhodující je datum vzniku invalidity, které určí Lékařská posudková služba ČSSZ. Nebývá to ani datum podání žádosti a ani datum vystavení rozhodnutí. Datum vzniku invalidity je uvedeno na rozhodnutí, které bylo žadateli zasláno od ČSSZ.

První situace nastává, když žadatel není v době vzniku invalidity v dočasné pracovní neschopnosti. V takovém případě je invalidní důchod vyplácen od data vzniku invalidity.

Pokud je žadatel v dočasné pracovní neschopnosti, nemůže mu v této době být vyplácen invalidní důchod. ČSSZ tedy postupuje tak, že po třiceti dnech od data vydání rozhodnutí ukončí dočasnou pracovní neschopnost a následně vyplácí invalidní důchod. Dříve než po třiceti dnech je invalidní důchod vyplácen pouze v případě, že žadateli už vypršela podpůrčí doba tzv. déle už nemůže marodit.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.