Manželka vyžaduje mou nepřetržitou péči. Existuje nějaká forma podpory?

ilustrační foto: PhotoRack

Dotaz:
Manželka (76let, ve star.důchodě) je nemocná a nechodící. Vyžaduje nepřetržitou péči. (Léčí se s rakovinou kostí a současně čeká na endoprotézu kyčelního kloubu, která z důvodů rakoviny kostí nemůže být provedena. Pohyb po bytě i návštěvy lékařů obstaráváme na inv.vozíku z půjčovny (540Kč/měs). Já, manžel (79) jsem také v důchodu. Bydlíme společně a o manželku se nepřetržitě starám. Zajímalo by nás, zda existuje nějaká forma jakékoli podpory?

Odpověď:

Rozhodně Vám doporučuji, abyste si na Vaší pobočce Úřadu práce zažádali o příspěvek na péči, na který má s jistotou Vaše manželka nárok.

Příspěvek na péči se přiděluje ve čtyřech stupních a jeho výše závisí na tom, v kolika základních životních potřebách potřebuje postižená osoba pomoc druhých.

Deset základních životních potřeb: Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

Příspěvek na péči se přiznává ve čtyřech stupních:
– I. stupeň – lehká závislost – každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při 3 nebo 4 základních životních potřebách (příspěvek ve výši 880, Kč měsíčně)
– II. stupeň – středně těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 5 nebo 6 základních životních potřebách (4.400,/měsíc)
– III. stupeň – těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 7 nebo 8 základních životních potřebách (8.800,/měsíc)
– IV. stupeň – úplná závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 9 nebo 10 základních životních potřebách (13.200,/měsíc)

Příspěvek na péči může sloužit k tomu, abyste mohl své manželce zaplatit sociální služby. Například k Vám domů může docházet sociální asistent, který Vám může pomoci s péčí o manželku, tak aby vše nebylo pouze na Vás.

Vaše manželka má určitě také nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P, o který se žádá také na Úřadě práce. Po přiznání průkazu si Vaše manželka může zažádat o příspěvek na mobilitu, který činí 550 Kč měsíčně a také má nárok na parkovací průkaz, se kterým zejména můžete parkovat na vyhrazených místech pro invalidy. Parkovací průkaz vystavuje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Dále má možnost Vaše manželka zažádat si u ošetřujícího lékaře o předpis na invalidní vozík a další zdravotnické pomůcky.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.