Snoezelen nově najdete také v Centru Orion

foto: mensatic / MorgueFile

Koronavirus na jaře zavřel dveře také Centra Orion, a to na dlouhých deset týdnů. Ani po dobu nouzového stavu jsme ale s kolegy nezaháleli – využili jsme tento čas k malování a kompletnímu úklidu všech prostor Orionu a také k údržbě zahrady.

Ale hlavně – vybudovali jsme Snoezelen!

JAK POMOCI S NÁROČNOU PÉČÍ

Mnoho našich klientů má těžké či kombinované postižení. Tyto děti jsou vzhledem ke svému handicapu často velmi hyperaktivní, nekomunikují nebo komunikují pouze svým specifickým způsobem, je těžké je zklidnit, zaujmout, vysvětlit jim pravidla. Proto stále hledáme možnosti, jak zlepšit jejich život, jak jim pomoci v jejich rozvoji, jak pomoci rodině s náročnou péčí o své blízké. Jednou z těchto možností bylo právě zřízení Snoezelenu. O jeho vybudování usilujeme již několik let – a máme velkou radost, že v letošním roce se nám podařilo tento sen uskutečnit!

Co je vlastně Snoezelen? Jedná se o speciální relaxační, vzdělávací a terapeutickou místnost, která působí na všechny lidské smysly. Pobyt v prostorách Snoezelenu působí na zdraví klienta, vytváří bezpečné prostředí s příjemnou atmosférou, odstraňuje strach, současně probouzí představivost a zájem, nabízí nové podněty a zkušenosti… Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit bublinkový válec, zhasnout).

LASKAVÉ PROSTŘEDÍ

Metodu snoezelen lze označit jako terapii, která slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. Zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality. Zároveň může sloužit jako nabídka pro trávení volného času, ke zklidnění a k relaxaci. Hlavní zásadou při práci v prostorách Snoezelenu je udržet mezilidský kontakt ke klientovi, respektovat jeho přání a akceptovat jeho individuální potřeby. Důraz klademe na lidský a individuální přístup, na profesionální práci v laskavém a podporujícím prostředí. Věříme, že každý člověk by měl mít možnost v maximální možné míře naplnit svůj potenciál.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE

Vybavení Snoezelenu je ale velmi nákladné – nyní částka překročila 220 tisíc korun – zahrnuje instalaci speciálního lůžka s vyhřívanou matrací, zatemnění a první pomůcky, např. bublinkový válec, optická vlákna či projektor. Díky podpoře společnosti ASSA ABLOY Rychnov a finančnímu daru firmy Federal-Mogul Friction Products a.s. Kostelec nad Orlicí jsme mohli začít Snoezelen budovat, částečně jsme rozpočet předfinancovali s tím, že bude pokryt díky podpoře našeho dalšího významného partnera – společnosti Charvát a.s. Doudleby, která je generálním partnerem námi organizovaného benefičního představení Pátá dohoda, jehož výtěžek bude využit na dofinancování Snoezelenu. Chtěla bych jménem našich klientů srdečně poděkovat všem partnerům, kteří se na projektu podíleli, mé poděkování patří i všem, kteří koupí vstupenky na toto představení a pomohou Snoezelen dokončit. Představení Pátá dohoda se bude konat 1. října 2020 ve Společenském domě v Solnici (vstupenky lze koupit jen v Centru Orion).

Rychnovský deník

http://rychnovsky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.