Mám jako invalidní důchodce nárok na odstupné?

ilustrační foto: Photoxpress

Dotaz: Jsem invalidní důchodce. Před několika lety jsem si našel práci na kratší úvazek. Po roce zaměstnání mi byl pracovní poměr prodloužen na dobu neurčitou. Jelikož ve firmě, kde pracuji, kolují drby o propouštění, mám obavu, že jako invalidní důchodce budu první na řadě a dostanu výpověď. Zajímalo by mě, zda bych i v případě, že jsem invalidní důchodce, měl nárok na odstupné.

Odpověď: Píšete, že současně pobíráte invalidní důchod a mzdu. Jste zaměstnán na základě pracovní smlouvy, a to na dobu neurčitou. Pro posouzení nároku na odstupné není podstatné to, zda je zaměstnanec v pracovním poměru současně uznán invalidním a pobírá důchod. Nárok na odstupné se odvíjí od způsobu a důvodu ukončení pracovního poměru. Problematiku odstupného upravuje ustanovení § 67 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Nárok na odstupné má mimo jiné zaměstnanec, u něhož dochází k ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z takzvaných organizačních důvodů. Mezi tyto důvody patří zánik zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části a nadbytečnost zaměstnance. Odstupné náleží i v případě, že dojde k ukončení pracovního poměru dohodou zaměstnance a zaměstnavatele z některého z uvedených důvodů. V těchto případech tak vzniká nárok na odstupné ze zákona. Výše odstupného se pak odvíjí od délky trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši jednoho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval jeden až dva roky, činí odstupné dvojnásobek průměrného výdělku. Pokud pracovní poměr trval nejméně dva roky, pak přísluší odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Je možné, aby odstupné bylo na základě rozhodnutí zaměstnavatele i vyšší, nemůže však být nižší. Odstupné dále může zaměstnavatel přiznat i v jiných případech ukončení pracovního poměru, to je však již jen na jeho rozhodnutí. Váš případný nárok na odstupné by se tak odvíjel od toho, jakým způsobem a z jakého důvodu by případně došlo k ukončení pracovního poměru. Skutečnost, že jste invalidní a pobíráte invalidní důchod, nemá na odstupné vliv.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.