Odstupné při ukončení pracovního poměru při pobírání ID 2. stupně

ilustrační foto: Photoxpress

Dotaz:
Pobírám invalidní důchod (2.stupeň), který není moc velký, a byl jsem proto rád, když jsem si před několika lety našel práci. Po roce zaměstnání mi byl pracovní poměr prodloužen na dobu neurčitou.V současné době je nedostatek práce a obávám se, že bych mohl být propuštěn. Zajímalo by mě, zda by v případě mého propuštění máml nárok na odstupné?

Odpověď:
V případě, že pobíráte ID (2.stupně) a máte pracovní smlouvu na dobu neurčitou, tak není podstatné, že pobíráte ID. Rozhodujícím faktorem pro odstupné je způsob a důvod ukončení pracovního poměru. Problematiku odstupného řeší § 67 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Nárok na odstupné má mimo jiné zaměstnanec, u něhož dochází k ukončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z takzvaných organizačních důvodů (tzn. výpověď pro nadbytečnost, reorganizace pracovního místa, nebo zánik zaměstnavatele). Odstupné náleží i v případě, že dojde k ukončení pracovního poměru dohodou zaměstnance a zaměstnavatele z některého z uvedených důvodů. V těchto případech tak vzniká nárok na odstupné ze zákona. Výše odstupného se pak odvíjí od délky trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši jednoho průměrného platu, pokud však pracovní poměr trval jeden až dva roky, činí odstupné dvojnásobek průměrného výdělku. Pokud pracovní poměr trval alespoň dva roky, pak přísluší odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Je možné, aby odstupné bylo na základě rozhodnutí zaměstnavatele vyšší, ovšem nesmí být nižší. Odstupné dále může zaměstnavatel přiznat i v jiných případech ukončení pracovního poměru.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.