Invalidní důchod 2. stupně

Otázka: Pobírám invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně. Na jakou pomoc mám nárok?

Odpověď: Ve vašem případě stát za Vás hradí zdravotní pojištění. Ovšem doba pobírání invalidního důchodu 2. stupně se nezapočítává mezi dobu sociálního pojištění, která je nutná k tomu, aby Vám byl v budoucnu vyplácen starobní důchod. Je tedy velmi důležité, abyste si našla zaměstnání, ze kterého Vám bude hrazeno sociální pojištění, anebo se zaevidujte na ÚP, jako uchazeč o zaměstnání. Doba evidence na ÚP, se jen částečně započítává do sociálního pojištění.

Dále se můžete pokusit získat průkaz ZTP, nebo ZTP/P. Tento průkaz je určen osobám, jež mají problémy s mobilitou, nebo orientací. Žádost je možné podat na ÚP v místě vašeho bydliště.

V případě, že Vaše příjmy jsou nedostatečné, můžete požádat o příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. O tyto dávky si můžete zažádat na ÚP v místě vašeho bydliště.

Jestliže potřebujete pomoc s péčí o sebe nebo domácnost. Můžete se pokusit podat žádost o přiznání příspěvku na péči. Žádost se opět podává na ÚP v místě vašeho bydliště.

admin             

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.