Nemocenské pojištění a pracovní neschopnost

Dotaz:

Jsem 5 měsíců v pracovní neschopnosti. Jak dlouho mohu pobírat nemocenské?

Odpověď:

Nemocenské můžete pobírat v základní variantě po dobu 380 kalendářních dnů.

O vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, který o vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhodl.

Po uplynutí této doby může být nemocenské nadále vypláceno, pokud pojištěnec požádal okresní správu sociálního zabezpečení o prodloužení podpůrčí doby a jeho žádosti bude vyhověno. Podpůrčí doba může být pojištěnci prodloužena, pokud je jeho zdravotní stav takový, že se bude moci po uplynutí prodloužené podpůrčí doby vrátit k výdělečné činnosti, to znamená, že dojde ke zlepšení či ke stabilizaci zdravotního stavu do té míry, že se bude pojištěnec moci vrátit do práce.

Podpůrčí doba může být tímto způsobem prodloužena maximálně na 3 měsíce a může být takto prodlužována nejdéle po dobu 350 dnů. Zda bude žádosti pojištěnce o prodloužení podpůrčí doby vyhověno bude záležet na posouzení jeho zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. K žádosti se bude vyjadřovat především Váš ošetřující lékař, je též možné, že bude nutné doložit okresní správě sociálního zabezpečení další lékařské zprávy, které budou popisovat Váš zdravotní stav.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.