Správní žaloba na ČSSZ a Ústavní soud

Dotaz:

ČSSZ mi zamítla žádost o přiznání invalidního důchodu. Mnou podané
námitky byly též zamítnuty. Nyní budu podávat proti rozhodnutí ČSSZ
správní žalobu. Mohu tuto správní žalobu podat rovnou k Ústavnímu soudu?
Jsem přesvědčen, že by Ústavní soud mnou podanou správní žalobu posoudil nejlépe.

Odpověď:

Správní žalobu je nutné podat ke krajskému soudu, v jehož obvodu máte
své bydliště. Pokud nebude krajským soudem Vámi podané správní žalobě
vyhověno, můžete proti rozhodnutí krajského soudu podat do 15ti dnů od
jeho doručení kasační stížnost, k Nevyššímu správnímu soudu do Brna. V
řízení o podané kasační stížnosti je potřeba být zastoupen advokátem.
Pokud nebudete spokojen s tím, jak bylo rozhodnuto o Vámi podané kasační
stížnosti, je možné podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Ústavní
stížnost je nutné podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o podané
kasační stížnosti. V řízení o podané kasační stížnosti je potřeba být
též zastoupen advokátem. Než se obrátíte na Ústavní soud, je potřeba
vyčerpat všechny opravné prostředky, které jsou ve Vašem případě možné.
U Vás to budou námitky, správní žaloba a kasační stížnost.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.