Odebrání invalidního důchodu – správní žaloba

ilustrační foto: Photoxpress

Dotaz:

Rozhodnutím ČSSZ mi byl zcela odebrán invalidní důchod. Slyšela jsem, že je možné soudit se o invalidní důchod se státem. Chci se zeptat, jaký je v tomto případě postup?

Odpověď

Proti rozhodnutí ČSSZ, jímž Vám byl odebŕan invalidní důchod, je možné podat správní žalobu. Podmínkou podání správní žaloby však je využití řádných opravných prostředků. Řádným opravným prostředkem jsou v případě invalidního důchodu námitky, které je nutné proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení podat do 30ti dnů od jeho doručení. Správní žalobu je možné podat až proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, kterým bude rozhodnuto o podaných námitkách.

Správní žaloba se podává ke krajskému soudu v místě bydliště osoby, které byl invalidní důchod odebrán.

Správní žalobu je nutné podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí ČSSZ o podaných námitkách. Žalobu je nutné podat ve dvou vyhotovení. V řízení o správní žalobě není ze zákona nutné zastoupení advokátem, s podáním správní žaloby ve věci důchodového pojištění není spojeno hrazení žádného soudního poplatku.

Závěrem uvádím, že správní žaloba proti rozhodnutí ČSSZ může být podána v případě, že se příjemce důchodu domnívá, že rozhodnutí ČSSZ bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. V případě invalidního důchodu se může jednat o to, že zdravotní stav příjemce invalidního důchodu nebyl objektivně a správně posouzen, což mohlo mít vliv na vydání nezákonného rozhodnutí.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.