Mzda se zvýší díky vyššímu odpočtu

foto: sxc.hu

Od 1. 1. 2022 se vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem zvyšuje z 13 088 Kč na 14 570 Kč. Stanoví tak zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Pojistné z této částky je 1 967 Kč.

Výše tohoto vyměřovacího základu je používána pro odpočet u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a které pracují u zaměstnavatele, který má v řadách svých zaměstnanců více než 50 % osob se zdravotním postižením. Můžeme připomenout, že výpočet a odvod pojistného za zaměstnance provádí zaměstnavatel; pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Odpočet ve výši 14 570 Kč se tedy uplatňuje od platby pojistného za leden 2022, odváděné v únoru.

Dříve měli nárok na odpočet všichni zaměstnanci (a také osoby samostatně výdělečně činné), za které byl současně plátcem pojistného stát. V roce 2004 byly odpočty zrušeny a od roku 2005, po další změně zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, má na odpočet nárok jen uvedená skupina pojištěnců.

redakce invArena

Ostatní nemají při souběhu zaměstnanec + státní pojištěnec (resp. OSVČ + státní pojištěnec) nárok na odpočet, ale nejsou povinni dodržet minimální vyměřovací základ zaměstnance (resp. minimální vyměřovací základ OSVČ). U OSVČ musí souběh trvat po celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc, za který se pojistné platí. U zaměstnanců musí být minimální vyměřovací základ dodržen pouze v té části měsíce, kdy zaměstnanec nebyl v kategorii státních pojištěnců. Minimální vyměřovací základ se pak sníží v poměru počtu kalendářních dní o dobu, kdy zaměstnanec byl osobou, za kterou platí pojistné i stát. V tom případě se ale jedná o snížení vyměřovacího základu na poměrnou část, nikoli o odpočet.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.