Jaké se platí za OZP zdravotní pojistné?

ilustrační foto: PhotoRack

Všeobecně známou skutečností je, že každý výdělečně činný člověk platí své zdravotní pojišťovně pojistné. Jak je tomu však u příjemců invalidního důchodu? A kdo platí pojistné v době, kdy má zaměstnanec neplacené volno? Odpovídá mluvčí VZP Oldřich Tichý.

ilustrační foto: PhotoRack

Za zaměstnance, který je zároveň poživatelem invalidního důchodu, hradí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel i stát. Na platbě pojistného, kterou hradí příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnavatel, se podílí z 1/3 zaměstnanec a ze 2/3 zaměstnavatel. Obecně platí, že pojistné za zaměstnance musí být uhrazeno nejméně z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda.

Pro pojištěnce, za kterého je zároveň plátcem pojistného stát, však tento minimální vyměřovací základ neplatí a zaměstnavatel za něj hradí pojistné vypočtené ze skutečně dosažených příjmů. Minimální vyměřovací základ neplatí ani pro zaměstnance, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění došlo od 1. ledna 2015 ke zrušení ustanovení týkajícího se dopočtu poměrné části minimální mzdy za dny pracovního volna bez náhrady příjmu a za dny neomluvené nepřítomnosti v práci. Za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec, pro kterého neplatí minimální vyměřovací základ, čerpal neplacené volno, uhradí zaměstnavatel pojistné pouze z dosaženého příjmu.

Pokud by trvalo neplacené volno po celý kalendářní měsíc, bude vyměřovací základ a pojistné nulové. Pro zaměstnance, za které hradil zároveň pojistné i stát, neplatila povinnost dopočtu poměrné části minimální mzdy i před 1. lednem 2015.

Pokud by byl poživatel invalidního důchodu zaměstnancem zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, má nárok ještě na tzv. odpočet. Jeho vyměřovací základ by byl snížen o částku, která je vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem, tzn. v současné době o 6 259 Kč.

1 komentář

  1. Dobrý den,

    zajímá mě jak se výše uvedená situace změní v roce 2016. Zda bude nadále platit částka, která je vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem.
    Velice děkuji.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.