Omezení svéprávnosti a hospodaření s finančními prostředky

illustrator foto: g-point / stock.xchng

Dotaz:

Mé vnučce bude pravděpodobně soudem omezena svéprávnost. Mohu jí jako
její babička dělat opatrovníka a dohlížeet na její hospodaření s financemi?

Odpověď:

V rámci řízení o omezení svéprávnosti bude soud rozhodovat také o
jmenování opatrovníka. Soud vždy hledá nejbližší osobu, která je
nejblíže osobě, jež je omezena na svéprávnosti. Pokud budete se
jmenováním opatrovnicí souhlasit a nebude moci být jmenován opatrovník z
řad rodičů Vaší vnučky, neměl by být s Vaším jmenováním problém. Soudu
budete muset každý rok zasílat zprávu, jak je nakládáno s majetkem Vaší
vnučky. Soud by Vás měl poučit o vašich právech a povinnostech, které
jsou s výkonem funkce opatrovníka spojeny.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.