Zvyšování příspěvku na péči v I. a II. stupni závislosti

illustrator foto: g-point / stock.xchng

Dotaz:

Pobírám příspěvek na péči ve II. stupni. Bude se tento příspěvek s
ohledem na celkové zdražování zvyšovat?

Odpověď:

V současné době probíhají diskuse, zda a o kolik Kč se bude příspěvek na
péči v I. a II. stupni závislosti zvyšovat. Zatím nejsou známy konkrétní
částky. Zvýšení příspěvku na péči musí být provedeno změnou zákona o
sociálních službách, která zatím nebyla schválena. S ohledem na vývoj
cen probíhají také diskuse o zvýšení příspěvku na mobilitu. Zvýšení
tohoto příspěvku bude také vyžadovat změnu zákona. a sice zákona o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Ani tato změna však
zatím neprošla legislativním procesem.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.