Černé ovce – Invalidní důchod II

Pořad ČT Černé ovce se po několika měsících vrací k příběhu, ve kterém hrály hlavní roli vážné zdravotní problémy, ztráta zaměstnání a posudková lékařka vytrvale zamítající invalidní důchod.

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
Paní doktorka věděla, že nastupuju na operaci, že nádor je zhoubný, a i přesto opět invalidní důchod zamítla.

Kateřina STIBALOVÁ, moderátorka
Po odvysílání naší reportáže se ukázalo, že ne všichni posudkoví lékaři měří zdraví stejným metrem. Jak je to možné?

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Jedno nešťastné zvednutí krabice změnilo život paní Novákové z Prahy. Brzy se ukázalo, že má vyhřezlou ploténku a musí na operaci. Následovala rehabilitace a další léčba. V pracovní neschopnosti byla nakonec 1,5 roku.

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
Než jsem nastoupila zpátky po pracovní neschopnosti do zaměstnání, tak mě zaměstnavatel poslal na prohlídku, jestli jsem schopna vykonávat tuto práci, a bohužel paní doktorka napsala, že jsem pozbyla pracovní schopnost z důvodu pracovního úrazu.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Paní Nováková skončila v evidenci Úřadu práce, kde byla téměř 2 roky. Po takové době už nepobírala žádný příspěvek, neměla ani práci, protože jí po operaci zůstaly trvalé následky, a nikdo ji nechtěl zaměstnat.

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
Měla bych měnit polohy v zaměstnání, takže chvíli sed, chvíli prostě stát, musím se vyvarovat klimatizace, změn teplot, nesmím zvedat těžký věci ani vlastně rychlý pohyby. Zjistilo se magnetickou rezonancí, že je tam zbytek tý ploténky a v místě operace se vytvořily srůsty.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Na České správě sociálního zabezpečení úřednice paní Novákové poradila, aby požádala o invalidní důchod. Ale posudková lékařka jí invalidní důchod zamítla.

Petr MIKYSEK, advokát
Když byla paní Novákové zamítnuta první žádost o invalidní důchod, najala si soudního znalce, který vypracoval znalecký posudek a v něm konstatoval, že ztráta její pracovní schopnosti je nejméně 35 až 37 %, a tudíž nárok na invalidní důchod by měla minimálně v prvním stupni.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
A tak paní Nováková zažádala o invalidní důchod znovu a žádost doplnila znaleckým posudkem. Invalidní důchod jí ale byl opět zamítnut.

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
Já už jako jsem asi na pokraji sil. Veškerá domácnost, veškerý placení je na manželovi. Takže asi si dokážete představit, co to obnáší.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Zdravotní stav paní Novákové se poté ještě zhoršil, když jí zjistili rakovinu prsu. V té době požádala o invalidní důchod potřetí.

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
Paní doktorka věděla, že nastupuju na operaci, že nádor je zhoubný, a i přesto opět invalidní důchod zamítla.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Oslovili jsme jak Českou správu sociálního zabezpečení, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nikdo z nich s námi komunikovat nechtěl. Po natáčení první reportáže nám ale Česká správa sociálního zabezpečení napsala, že se rozhodla u paní Novákové vyvolat mimořádnou kontrolu invalidity. A po několika měsících jsme se tedy k případu paní Novákové vrátili.

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
Během měsíce mi přišlo vyjádření, že mi přiznávají invalidní důchod od vlastně ledna 2022, první stupeň, do 8. 5. 2022 a od 9. 5. mi přiznávají invalidní důchod ve stupni 3.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Přitom vlastně při té poslední žádosti květnové vy jste dokládala stejné věci a nedali vám ani první stupeň. A teď vám přiznali třetí.

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
A teď mi přiznali třetí.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Neuvěřitelné. Zatímco jedna posudková lékařka neuznala paní Novákové ani nejlehčí, tedy první stupeň invalidity, jiná jí přiznala hned třetí stupeň. Ten dostala paní Nováková kvůli rakovině a zpětně dostala první stupeň kvůli zádům. Za tento rok paní Nováková dostala zpětně už i peníze, které jí náležely k jednotlivým invalidním důchodům. Z posudku invalidity nám ale nebylo jasné, proč jí byl přiznán první stupeň jen od letošního ledna.

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
Píšou tady, že invalidita je v souvislosti s úrazem ze dne 21. 9. 2018. Tak jsem nepochopila, proč to mám přiznaný až vlastně po tý třetí žádosti. Takže bych ještě asi ráda podala námitku nebo aby prostě mi bylo podáno vysvětlení, proč je to vlastně až od ledna 2022.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
V tom prvním stupni vám bylo vlastně přiznáno kolik peněz měsíčně přibližně?

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
Asi 8 000.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Tzn. kdyby to bylo o ty 2 roky více, tak se tady bavíme o jaké částce? Asi 200 000. Takže budete bojovat o 200 000.

Martina NOVÁKOVÁ, pacientka
Ano, zkusím to.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Mohla by tak získat alespoň nějakou náhradu za ztrátu na výdělku. Oslovili jsme tedy opět Českou správu sociálního zabezpečení. Chtěli jsme vědět, proč tak rozhodla, a také nás zajímalo, jestli byla posudková lékařka, která opakovaně zamítala paní Novákové invalidní důchod, potrestaná. O rozhovor jsme žádali Českou správu sociálního zabezpečení marně. A tak jsme přijeli osobně. Na tiskovém odboru telefon nikdo nebral. Paní ve vrátnici tedy zavolala někoho jiného. Jak postupovat, když teda s náma nikdo nemluví? Tak kdo je vlastně nadřízeným teda toho tiskového odboru?

zaměstnankyně
No, to je sekretariát pro řízení úřadu a já říkám, musím jít na docházku, jestli jsou vůbec v práci.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Nakonec za námi přišla paní Vránková z tiskového odboru s tím, že dostaneme písemné vyjádření. Ale přišlo nám pouze několik obecných vět. Stále jsme tedy trvali na konkrétních odpovědích. Od naší první žádosti uběhly už 2 měsíce. Déle už jsme nečekali. Vyjádření jsme nedostali. Podobná situace nastala, kdy jsme se obrátili na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Marně jsme žádali tiskovou mluvčí Evu Davidovou o zprostředkování rozhovoru. Už měsíc marně žádáme vaše ministerstvo o rozhovor na téma lékařská posudková služba. Opakovaně každý týden to posílám nejenom paní Davidové, ale i ředitelům odborů panu Novákovi, paní Jirkové a pořád nic.

Jan DENEMARK NOVÁČEK, odd. mediální komunikace, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Když tak se vám může paní Davidová ozvat, až…

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Promiňte, na to už čekám měsíc, každý týden opravdu ji o to prosím, nám chodí spousta námětů do pořadu Černé ovce na téma lékařská posudková služba a já myslím, že diváci si zaslouží vědět, proč nefunguje správně. Takže dneska jsme tady teďka, abysme se dozvěděli, jestli teda nějaký rozhovor bude, nebo nebude. Jestli ho teda odmítáte.

Jan DENEMARK NOVÁČEK, odd. mediální komunikace, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Já zkusím zavolat ještě.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Dobře. Děkuju. A najednou to šlo. Díky naší osobní návštěvě jsme během 15 minut dostali termín rozhovoru s náměstkyní ministra paní Merhautovou.

Iva MERHAUTOVÁ, náměstkyně, Sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Lékařská posudková služba funguje za daných podmínek, jak je to jen možné, vyhodnotí během roku téměř 400 000 posudků, všichni víme, že lékaři lékařské posudkové služby jsou lékaři, kteří jsou poměrně vysokého věku, je to z hlediska lékařů neatraktivní obor, není výjimkou, že máme lékaře i osmdesátileté. Právě ten vysoký věk může být třeba i důvodem, řekněme, té malé nebo menší pružnosti těch lékařů.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
O větších problémech s posudkovými lékaři prý Ministerstvo práce a sociálních věcí neví. V našem pořadu už jsme ale vysílali řadu reportáží o chybách posudkových lékařů. Těžce mentálně postižení lidé se zázračně uzdravovali, jiným byla například zaměněna zdravotní dokumentace. A lékařská posudková služba má problémů ještě více.

Šárka SLAVÍKOVÁ, předsedkyně a zdravotně-sociální pracovnice, Amelie z.s.
Často se setkáváme i s tím, že je správa zabezpečení, kde je úplný výpadek posudkového lékařství a musí to zachraňovat jiná správa, zabezpečit jiná posudková komise, která je potom velmi přetížená.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Aktuálně máme asi 240 posudkových lékařů. Je jich o 100 méně, než byl jejich plánovaný počet před několika lety. Jako zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení mají přitom stejný plat jako jiní lékaři a jsou jim placené i přesčasy. Přesto o tuto práci lékaři nestojí. Proč to nechtějí dělat?

Iva MERHAUTOVÁ, náměstkyně, Sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
To se opravdu zase musíme vrátit do té medicíny, že z hlediska toho mladého člověka nebo lékaře lékař chce léčit. A vlastně toto je víc jak z poloviny úřednická práce.

Šárka SLAVÍKOVÁ, předsedkyně a zdravotně-sociální pracovnice, Amelie z.s.
Já přednáším na 2. Lékařské fakultě a se studenty jsem o tom opakovaně hovořila a pro ně je posudkové lékařství černá můra. Oni žijí třeba v mylné představě, že posudkový lékař je na určitou část oborů medicíny. A jejich zděšení nastává, že by měli posuzovat úplně všechno.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Spolek Amelie dělal o posudkových lékařích i vlastní průzkum. Zjistil, že z nich mají pacienti obavy.

Šárka SLAVÍKOVÁ, předsedkyně a zdravotně-sociální pracovnice, Amelie z.s.
Není jim ani vysvětleno, proč takto bylo rozhodnuto, a je s nimi zacházeno dost často tak, jako že nechtějí pracovat, nebo že si nějaké diagnózy dokonce vymýšlí. Takže to ukázal ten výzkum.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Výzkum zjistil i to, že posudkoví lékaři nerozumí novým posunům v medicíně, zejména v onkologii. I ten posudkový lékař by se měl teda neustále vzdělávat a vzdělávají se dál ti posudkoví lékaři?

Šárka SLAVÍKOVÁ, předsedkyně a zdravotně-sociální pracovnice, Amelie z.s.
No, nevzdělávají se cíleně. To vzdělávání je nahodilé nebo si ho vybírají sami. Není plánovitě v korelaci s tím, jaké obory se výrazně posunuly.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Že by to byl i možný důvod k zamítání invalidních důchodů? Že diagnózám nebo novým metodám vlastně nerozumí?

Šárka SLAVÍKOVÁ, předsedkyně a zdravotně-sociální pracovnice, Amelie z.s.
Nejčastěji se setkáváme s problematikou neznalosti toho tématu, neznalosti těch diagnóz a také se špatným nastudováním těch lékařských zpráv.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Že vzdělávání například pro osmdesátileté posudkové lékaře není jednoduché, to je vcelku pochopitelné. Jak takovou situaci ale řešit? Ministerstvo práce a sociálních věcí se smířilo s tím, že více lékařů do posudkové služby nezíská, a rozhodlo se přidělit jim asistenty. Změna zákona je aktuálně ve vládě. Měla by platit od příštího léta, nicméně bude nejprve třeba asistenty vyškolit. A ti začnou pomáhat posudkovým lékařům nejdříve za 2 roky.

Šárka SLAVÍKOVÁ, předsedkyně a zdravotně-sociální pracovnice, Amelie z.s.
Tohle není úplně ideální cesta. Já si myslím, že by měla víc nastat odborná diskuze mezi týmem odborných lékařů, mezi týmem praktických lékařů a pak posudkových.

Iva MERHAUTOVÁ, náměstkyně, Sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ani toto z mého pohledu není udržitelný stav, chtěli bychom daleko více propojit právě ty informace, které mají posudkoví lékaři, se zdravotnictvím, rychlejší předávání informací.

Bohunka FRAŇKOVÁ, redaktorka
Na propojování informací a týmové spolupráci se shodnou, zdá se, všichni. Pomohlo by to minimálně v nedostatku se vzděláváním. Cesta k tomu ale zřejmě bude ještě dlouhá. Pro začátek by stačilo, kdyby Česká správa sociálního zabezpečení lépe komunikovala jak s pacienty, tak s médii.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.