ČSSZ pořádá česko-německé poradenské dny

ilustrační foto: Photorack

Pravidelný česko-německý poradenský den se uskutečnil dne 22. června v Praze v prostorách klientského centra ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Termíny bezplatných konzultací byly velmi rychle zaplněny. Kvalifikovaní čeští a němečtí odborníci poskytli 36 klientům celkem 72 konzultací. Další poradenské dny budou ještě letos v září a v říjnu.

Odborné konzultace zajišťovali kvalifikovaní odborníci na důchodové pojištění z ústředí ČSSZ spolu
s odborníky německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV). Pro snadnější komunikaci a sdělení odborných informací bylo pro klienty zajištěno bezplatné tlumočení. Klienti měli možnost si předem objednat termín bezplatné konzultace, a to buď telefonicky, e-mailem, nebo online prostřednictvím objednávkového systému. Termíny ke konzultacím, jejichž počet byl z kapacitních důvodů pevně daný, byly velmi rychle obsazené. V pořadí již 43. poradenského dne se zúčastnilo 36 klientů a bylo poskytnuto celkem 72 konzultací.

Cílem poradenských dnů je poskytnout informace týkající se důchodového pojištění lidem, kteří pracovali nebo pracují v České republice (ČR) i v zahraničí. Poradenské dny jsou vhodné především pro občany, kteří se blíží důchodovému věku a potřebují zjistit informace související s jejich budoucím důchodem z obou států. Klienti, kteří pracují nebo pracovali v Německu i v České republice, se nejčastěji dotazovali na pojistné doby, jež jsou evidovány v obou státech, dále na podmínky, které musí splnit, aby jim vznikl nárok na řádný, ale i předčasný starobní důchod z ČR i ze SRN, a z čeho se jim výsledná důchodová částka bude počítat. Zajímala je také orientační výše jejich budoucích starobních důchodů včetně možností způsobu vyplácení do zahraničí.

Pravidelný česko-německý poradenský den v Praze byl tradičně velmi vítanou a oceňovanou službou jak ze strany klientů, tak i organizátorů akce. Jeho velkým přínosem je možnost získat na jednom místě komplexní a fundované informace z oblasti českého i německého důchodového pojištění.
S ohledem na stále velký zájem je předmětem jednání ČSSZ a DRV navýšení počtu německých konzultantů v roce 2024. Informace o mezinárodních poradenských dnech najdete zde: Mezinárodní poradenské dny k důchodům v roce 2023. Další česko-německé poradenské dny se v letošním roce uskuteční dne 19. 9. 2023 v německém Pasově a 17.–18. 10. 2023 v Českých Budějovicích. Podrobnější informace budou zveřejněny před konáním akce v sekci Aktuality na webu ČSSZ.

Oddělení komunikace ČSSZ

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.