Vady nových bytů v Olomouci nechce nikdo řešit  

ČT 1 – Černé ovce

O novostavbách, které mají už po dvou letech užívání řadu závad, jsme vysílali včera. Nedostatky developer neodstranil. Zato převedl firmu na nového majitele. Teď je společnost dokonce v likvidaci. Kdo by měl domy tedy opravit?

Jakub Wittka, člen výboru, Společenství vlastníků domů č.p. 421, Lazecká 120 a 122, Rezidence Nová Lazecká, Olomouc-Hejčín
——————–
Co se týče kupní smlouvy, tak tam jsou vlastně všechny věci, který tam byly napsaný, tak jsme neřešili, protože jsme to brali jako samozřejmost. To znamená, že dům bude postavený podle projektové dokumentace, že na něm nebudou žádný vady.

redaktorka
——————–
Obyvatelé si své nové byty v Olomouci přebírali od developerské společnosti Nová Lazecká s. r. o. na podzim roku 2021. Někteří si přikoupili také garážová stání. Nedlouho po tom, co developer dokončil poslední detaily, se však začaly v bytech i společných prostorách objevovat první problémy.

Petra Svačinková, majitelka bytu
——————–
Ihned po nastěhování začaly problémy s topením, kdy topení prostě netopilo.

Jan Dračka, majitel bytu a garážového stání
——————–
Takhle při těch velkých deštích, jak nám vypadají ty parkovací stání. Není to samozřejmě nic příjemného a dělá nám to velké problémy.

Marcela Dvořáková, majitelka bytu
——————–
V tomto bytě máme problém s plísní a s vlhkostí. Tento problém se nám začal vyskytovat v prosinci roku 2022.

redaktorka
——————–
Společenství vlastníků a majitelé bytů postupně reklamovali topení, okna, vlhkost a zatékání, plísně a podlahu v garážích, kde stojí při dešti voda. Řada vad nebyla opravena a další problémy se objevily na elektroinstalaci ve společných prostorách.

Jakub Wittka, člen výboru, Společenství vlastníků domů č.p. 421, Lazecká 120 a 122, Rezidence Nová Lazecká, Olomouc-Hejčín
——————–
To mělo signalizovat požár, v případě, že se tady objeví požár, tak by se měl spustit celý systém varovný a spustit se vzduchotechnika, která by měla ty zplodiny odvádět z domu pryč.

redaktorka
——————–
Ale nic se nespustí, protože to není zapnuté?

Jakub Wittka,
——————–
Přesně tak.

redaktorka
——————–
V elektroinstalaci jsou ještě další chyby.

Jakub Wittka
——————–
My musíme mít pořád jednu chodbu jakoby shozenou, co se týče světel, protože když ji nahodíme, tak to způsobí zkrat v celém domě a nesvítí žádná světla.

redaktorka
——————–
Proč to tedy nikdo neopraví?

Jakub Wittka,
——————–
Protože kterýkoliv elektrikář, který tady k tomu přijde a nezná všechny náležitosti, protože nemáme prováděcí dokumentaci k té elektroinstalaci, tak do toho vůbec nechce sahat.

redaktorka
——————–
Jenže podle vyjádření bývalého jednatele developerské společnosti bylo vše v pořádku.

redaktor; citace: Pavel Komínek, bývalý jednatel, Nová Lazecká s.r.o.
——————–
Veškerá elektroinstalace byla jako správně provedená a zcela funkční potvrzena zprávou k tomu oprávněného revizního technika, tedy subjektem nezávislým jak na osobě zhotovitele stavby, tak investora. Bez takto vydané revizní správy by nebylo možné bytový dům kolaudovat a užívat vlastníky bytových jednotek.

redaktorka
——————–
Kolaudace sice proběhla, když ale společenství vlastníků pozvalo jiného revizního technika, dostalo zcela opačný názor. Elektroinstalace prý není bezpečná.

Jakub Wittka, ——————-
Na to přišel technik, kterého jsme sem pozvali, ten vlastně vzal projektovou dokumentaci a zjistil, že současný stav reálný je úplně jiný, než byl zapsán.

redaktorka
——————–
Ale jak to? Při kolaudaci přece byla předložena revizní zpráva, podle které bylo vše v pořádku.

Ludmila Marková, vedoucí, Odbor stavební, Magistrát města Olomouce
——————–
O těch revizních zprávách stavební úřad nevede žádnou polemiku. Jsou vydávány oprávněnou osobou a nezkoumáme, jestli odpovídají realitě, nebo ne. Stavební úřad bere, že teda jsou pravdivé. Revizní technik by měl vědět, co všechno má kontrolovat a jaké normy musí být dodrženy. Na základě toho pak vydává tu revizní zprávu. Pokud to nedodrží, tak je to odpovědnost toho revizního technika.

redaktorka
——————–
Háček je v tom, že stavební úřad, který dostal novou revizní zprávu, nyní vyzývá k opravě elektroinstalace ne toho, kdo dům postavil, ale vlastníka objektu, tedy jednotlivé majitele bytů a celé SVJ. A kdo to zaplatí?

Jakub Wittka,
——————–
Tam máme vyčísleno, že to bude částka kolem 300 000 Kč, to znamená oprava elektroinstalace plus zakreslení skutečné projektové dokumentace.

redaktorka
——————–
Místo klidného bydlení v novém domě financuje mladé SVJ z nevelkého fondu oprav to nejnutnější a s developerskou společností Nová Lazecká s. r. o., která je od letoška v likvidaci, se pokouší vyřešit ještě další palčivý problém. Pozemky před domem. Tyto pozemky přislíbila společnost Nová Lazecká s. r. o. převést na místní společenství vlastníků jednotek. Doposud se tak nestalo. Jde ale o důležité pozemky, které těsně přiléhají až k domu a leží na nich i přístupové cesty.

Jakub Wittka,
——————–
Denně se na nich pohybujeme, parkujeme na ně svoje auta, chodíme přes ně atd., máme strach z toho, že v současné době, kdy je Nová Lazecká v likvidaci, tak se může stát, že k pozemkům přijde úplně někdo cizí, třetí osoba a v podstatě s těmi pozemky se teďka může dít naprosto cokoliv.

redaktorka
——————–
Developerská společnost slíbila převést pozemky na místní SVJ už v tzv. prohlášení vlastníka. Znovu potom v dopise posledního jednatele společnosti Jana Malinka.

Jakub Wittka,
——————–
Nám byla přislíbena maximální součinnost k tomu, aby ty pozemky byly převedeny na nás, a mělo se tak stát během roku 2023. My jsme pana Malinka, nového jednatele Nové Lazecké s. r. o., vlastně kontaktovali s tím, aby nám už zaslal smlouvu o převodu vlastně těch pozemků, do dnešního dne se tak nestalo.

Pavel Berger, advokát
——————–
Vzhledem k tomu, že Nová Lazecká s. r. o. jak v prohlášení vlastníka, tak v dopise jednatele udělala příslib převodu těch pozemků a zavázala se je převést, tak lze na danou věc nahlížet jako na smlouvu o smlouvě budoucí, která v tomto okamžiku není naplněna, a proto lze se domáhat u příslušného soudu podáním žaloby naplnění této smlouvy.

redaktorka
——————–
Jak to bude s pozemky, jsme se zeptali likvidátora, který nyní společnost Nová Lazecká zastupuje. Neodpověděl. Odpověď přišla od bývalého jednatele Pavla Komínka, který je zřejmě se situací obeznámen.

redaktor; citace: Pavel Komínek, bývalý jednatel, Nová Lazecká s.r.o.
——————–
Předpokládám, že proces převodu pozemků bude dovršen a tyto přejdou na společenství dle původního předpokladu.

redaktorka
——————–
Jenže to se nestalo. Naopak. Vlastníci a SVJ se k pozemkům před jejich domem jen tak nedostanou. Právě včera totiž bylo ukončeno řízení, během kterého developer Nová Lazecká převedl tyto pozemky na úplně cizí firmu. Případ budeme nadále sledovat.

moderátorka
——————–
Ve středu budeme znovu klepat na dveře České správy sociálního zabezpečení. Proč odebrali ženě se vzácným genetickým onemocněním průkazku ZTP/P? Ptát se budeme už zítra. Na viděnou.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.