O zdravotně postižených v poslanecké sněmovně

parlament sněmovna poslanci

Další do programu se přihlásil pan poslanec Novák.

Marek Novák,
——————–
děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, hlavně kolegové z koalice.V pátek jste se na ně vykašlali, pojďte jim pomoct, aspoň teď mluvím o zdravotně postižených, protože já vás dnes opětovně žádám o předřazení bodu 74. Tisk 250, a to jako prvního bodu za pevně zařazené. Jedná se o návrh zákona poslanců Nováka, Babiše a Balaštíkové o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem. Tento návrh zákona jsem předložil již v červnu roku 2022 a bohužel se mi stále nepovedlo vás přesvědčit k tomu, abyste pomohli těm, kteří to potřebují. Chápu, že vláda má jiné priority, které nyní raději nebudu komentovat, ale věřte, že tento tisk bysme byli schopni projednat velmi rychle. Podstatou té navrhované právní úpravy je zajištění vstupu osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem do stanovených veřejných prostor a prostředků veřejné dopravy, v dané souvislosti je třeba vymezit zejména pojem pes se speciálním výcvikem a také prostory, do nichž má vstup osob se zdravotním postižením v doprovodu psa být se speciálním výcvikem umožněn. Tato úprava vychází zejména z osobních zkušeností právě postižených osob a společnosti, které se touto problematikou zabývají. Takže prosím, pojďme jim konečně pomoci, pojďme, prosím, společně potvrdit našim občanům, že nám záleží na kvalitě jejich života a prodnejme tento návrh, který jsem společně s kolegy předložil již před rokem a půl.Jistě se všichni shodneme na tom, že by mělo být naším zájmem postiženým spoluobčanům alespoň v možné a únosné míře pomoci v jejich nelehkém životním osudu. Navíc, když to státní rozpočet nestojí ani korunu. Téměř před rokem také ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím ministra Jurečky vyslalo signál, že se této problematice věnuje a předloží vlastní novelu. Ale doteď nepředložilo vůbec nic a opět zůstalo jen u řeči. Jenže vážení kolegové, vážené kolegyně. Prosím. Chci říct, že našim občanům chceme pomoci, že chceme pomoci našim postiženým spoluobčanům. Je to velmi jednoduchá novela, nicméně pro tyto lidi znamená mnoho. Děkuji za podporu.

mluvčí 1,
——————–
Také děkuji za dodržení času. Dále k programu je přihlášen pan poslanec Richter. Pane poslanče, prosím.

Jan Richter, poslanec /ANO/
——————–
Já děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes po delší době opět před vámi stojím, abych vás požádal o předřazení bodu číslo 153. A tím je návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 21. prosince. 2023. Jako první bod jednání dnešní sněmovny.Tento šokující či násilí otřásl celou naší společností a způsobil hluboké rány, a tak vyšetřovací komise ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je nezbytným krokem pro detailní analýzu tragédie, identifikaci příčin a zabezpečení preventivních opatření pro budoucnost.Budou to již bezmála čtyři měsíce od této tragické události a výsledek šetření policie 0 nemáme žádné nové oficiální vyjádření od policie. V dnešní době, kdy to má na stole Generální inspekce bezpečnostních sborů, nemáme vůbec žádné informace. Členové výboru pro bezpečnost si mohli převzít správu vnitřní kontroly policejního prezidia, která nezjistila pochybení v postupu policie při prosincovém zásahu proti střelci. Na Filozofické fakultě. Zpráva má 50 stránek a z velké části jsou text i fotografie začerněné z 50 stran. Je možné si něco přečíst pouze na 17 stránkách. Dokument má název mimořádná událost 21. prosince. 2023. Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je na něm uvedeno datum 8. ledna. 2024. Dnes máme 16. dubna. 2024.Policejní prezident Martin Vondrášek poslancům na výboru pro bezpečnost vysvětloval, proč jim policie nemůže poskytnout kompletní zprávu? A hlavním důvodem je trestní řád a probíhající trestní řízení? Ve zprávě úřadu pro vnitřní kontroly je celá řada informací, které mají přijmout dopad na trestní řízení. Zadal jsem svému nebo mému analyticko právnímu odboru, aby provedl právní rozbor. Studovali jsme i jednací řád Poslanecké sněmovny a jsem přesvědčen, že pokud bych informaci sdělil, tak bych porušil nejen rozhodnutí státního zástupce, ale i trestní řád, vysvětloval Vondrášek. Opravdu? Zde? Je to úsměvné až směšné. Poslanci ve výborech, ve stálých komisích, členové vlády, premiér i prezident čtou v různém stupni utajení, různé zprávy a domnívám se, že daleko citlivější a závažnější. A není v tom problém. A u této tragédie, která nás zasáhla všechny, předpokládám, že teda všechny se dělají drahoty. Namísto, aby transparentní vysvětlení na bezpečnostní výboru proběhlo z úst orgánů policie, tak se dokument začerní, že se takto minulá opozice, dnes vládní koalice nestavila ke zřízení Bečvy, tam nevadilo vůbec nic v tom vyšetřování tam vadila pouze Deza.Generální inspekce bezpečnostních sborů zatím nezjistila skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že by některý z policistů spáchal trestný čin a při zásahu, při zásahu u prosincové střelby, to je také neuvěřitelné. Já předpokládám, že se policie nedopustila žádného trestného činu, ale nám přece jde o to, aby se vyšetřilo, zda se této tragédii dalo zabránit, jaká byla učiněná opatření před vlastním zásahem, časovém sledu, který se velmi rozchází a je několik variant a různá časová osa. Závěrem zprávy vyšetřovací komise bych poté očekával možné podněty k tomu, aby se tato situace již nikdy neopakovala. Možná se opakuji, tedy určitě ano, ale musím opět zdůraznit, že jako zákonodárce, který je osobně do celé tragédie zapojen a který přislíbil rodinám obětí, že bude bojovat za to, aby byla celá záležitost řádně vyšetřena. Nemohl zůstat pasivní. Cítím to jako svoji povinnost, povinnost dělat vše pro zjištění na otázky, které se neustále hromadí. Proto vás žádám, abyste podpořili návrh na zřízení vyšetřovací komise a navrhuji tedy předřazení bodu číslo 153. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 21. 12. 2023 jako první bod dnešního jednání sněmovny a v případě nepředřazení dnes tak předřadit jako první bod na pátek 19. 4. 24. Děkuji za pozornost.

mluvčí 2,
——————–
Děkuji.

mluvčí 10,
——————–
Tak nyní je na Řadě paní poslankyně. Šafránková.
Prosím.

Lucie Šafránková, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru /SPD/
——————–
Děkuji vám za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji v rámci pořadu této schůze předřadit a projednat bod číslo 32, což je sněmovní tisk devět a je to návrh SPD na změnu zákona o sociálních službách, minulý pátek zde prošla třetím čtením jiná novela zákona o sociálních službách, která kvůli jednotnému odporu všech poslanců vládní koalice nezvýšila jako jediným příspěvek na péči zdravotně postiženým dětem a dospělým v prvním stupni závislosti ani o pouhých 200 Kč. Což byl jeden z mých pěti velice kompromisních a rozpočtově uměřených pozměňovacích návrhů. Situace desítek tisíc těchto občanů je už nyní naprosto neúnosná. Příspěvek na péči se jim nezvyšoval téměř devět let, zatímco průměrná inflace za tu dobu je zhruba 40 % a sociální služby se zdražily ještě více. A nejde jen o ekonomický a sociální rozměr věci. Tito lidé se cítí a nelze se jim divit, už pomalu jako méněcenní kvůli tomu, jak je vláda arogantně ignoruje a svým chováním jim de facto říká nás nezajímáte, poraďte si, jak umíte, pro nás nejste volebně atraktivní. Mimochodem, až budou někdy lidovci a Piráti říkat, že jsou sociálním svědomím vlády. Vzpomeňme si na to, jak hanebně se minulý týden zachovali ke zdravotně postiženým lidem v prvním stupni závislosti, k lidem, kteří nejsou schopni samostatně zvládat čtyři základní životní potřeby a jejichž příspěvek na péči činí pouhopouhých 880 za měsíc. Dokážete si představit, jaký rozsah pro ně životně potřebných a nezbytných služeb si za tuto částku můžou pořídit příspěvek na péči v prvním stupni závislosti. Znovu opakuji, nezvyšoval se téměř devět let, ale hlavně ještě v roce 2011, než jej tehdejší Nečasova vláda, kde byla ODS i TOP 09, významně snížila, byl tento příspěvek na úrovni 2 000 Kč za měsíc. Částka 880 Kč těmto osobám při současných cenách postačuje v průměru na maximálně šest hodin asistenčních či pečovatelských služeb. Za SPD, za lidi se zdravotním postižením budeme bojovat i nadále. Nikdy tento boj nevzdáme. A já proto navrhuji tento bod, tedy bod číslo 32, sněmovní tisk devět, zařadit dnes jako první bod, případně zítra jako první bod.
Děkuji.

mluvčí 1,
——————–
Také, děkuji. Další na řadě je pan poslanec farham.

mluvčí 5,
——————–
Pane poslanče, prosím.

Kamal Farhan, člen sněmovního výboru pro zdravotnictví /ANO/
——————–
Paní předsedající, děkuji za slovo, dámy a pánové. Já bych chtěl zde navrhnout bod, který se bude týkat destabilizace českého zdravotnictví, máme zde takovou disciplínu o nejnebezpečnějšího ministra Fialovy vlády, já jsem přesvědčen, že nejnebezpečnější ministr pro tuhle zemi je Vlastimil Válek, který tuto soutěž vede na plné čáře. Jeho vítězství pak umocňuje i fakt, že není vůbec schopný sebereflexe. Jeho včerejší prohlášení, že je se svojí prací spokojen, v úřadu nabízí otázku, zda by se neměl nad sebou zamyslet nebo vyhledat pomoc z některýho svých kolegů. Od začátku roku se Česká republika je vystavená vůbec největší nákaze černého kašle za posledních 60 let. Podobně jako v případě chybějících antibiotik. I tady ministr absolutně selhal. A od začátku popírala realitu a odmítal učinit jakýkoliv zásadní krok. Mimo jiné připomínám, že černým kašlem souvisí další možné komplikace, jako je zápal plic nebo onemocnění mozku. Opravdu tu nejde o žádnou marginální záležitost. Ministerstvo nebylo schopné pod vedením Vlastimila Válka za více než čtvrt roku vytvořit žádnou kampaň. Na očkování nebyl schopný NATO připravit ani žádnou komunikaci směrem ke školám, kde se nákaza rychle šířila. Za čtvrt roku nebyl schopný sehnat vakcíny a jen připomínám, že úplně absurdní, že doktoři tu říkají, že vakcíny nejsou, ale ministr zdravotnictví říká, vakcíny jsou, tvrdit, že výpadky léků byly vždy, je sice pravda, to je asi jediná pravda, ale jen zčásti platná. Nyní totiž chybí základní léky, a to na štítnou žlázu, která se dotýká 60 000 pacientů. Vysoký tlak, chybí Framykoin další a my se nemůžeme spoléhat na plánování TOP 09 a ministra válka. Že přijde zlepšení ze zlepšením počasí.To už jsme tady zažili v minulých desetiletích. Ministr se také dušoval, že ho zázračná novela vše změní. Myslím tím novelu o léčivech. Ve skutečnosti se však nezměnilo vůbec nic. Prohlašoval, že je to největší novela, která všechno vyřeší. A jak vlastně můžete důvěřovat ministrovi, které v obecné rozpravě ani v prvním čtení, ani ve druhém čtení, ani ve třetím čtení, v obecné rozpravě nevystupoval a celouvelou se promlčel. Když si uvědomíme, že to měla být ta nejdůležitější ministerská novela a on mlčí, no, tak já tomu prostě nerozumím, proč se promlčel.Tak ještě bych zde chtěl říct, že nyní zde máme další novelu, novelu o léčivech, která měla i zítra do třetího čtení. A co udělal ministr? Ministr neudělal nic, tento bojovný ministr je bi ministrem akorát na Twitteru, tam je bojovník, tam všechno říká, co dělá dobře, jak to dělá, ale není schopen v rámci vlády, aby prosadil její zařazení. Ona měla být a najednou zase není, čeho se ten ministr stále bojí. Vždyť stačí, když to tady promlčí a my nic vlastně jiného nečekáme. A teď já si myslím, že jediné vlastně na celé této situaci je, že pan ministr zmizel někam, že to promlčí, a to já vnímám jako jeho hlavní klád a pozitivitu, ale na druhou stranu bysme si měli všichni uvědomit, že stále je to ministr zdravotnictví, že stále by měl bojovat za pacienty, měl by se zajímat o malé lékárny, které hodil přes palubu, měl by nebýt ministrem řetězových lékáren, ale měl by být ministrem v celého českého zdravotnictví a toto ministr válek jednoznačně nedělá a nedává. Takže já bych poprosil o zařazení nového bodu destabilizace českého zdravotnictví pod vedením ministra válka za TOP 09 a prosím o zařazení jako poslední. Bod dnešního jednání. Děkuji.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.