Jak si zjistím, že mám nárok na příspěvek na bydlení?

Byla jsem propuštěna ze zaměstnání a půjdu se přihlásit na úřad práce. Podpora v nezaměstnanosti ale nebude velká. Navíc živím ještě syna, který stále ještě studuje. Ráda bych si vyjednala  příspěvek na bydlení, jaké jsou podmínky pro jeho získání? Odpověď najdete v článku…

ODPOVĚĎ:

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nebo jednotlivce nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí, jednotlivec či rodina musí doložit veškeré příjmy. Posuzovány jsou všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy (příjmy ze zaměstnání, z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podpora v nezaměstnanosti) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Odůvodněné náklady na bydlení zahrnují nájemné (až do výše obvyklého nájemného, příp. cílového nájemného), úhrady za služby spojené s užíváním bytu (úhrada za ústřední/dálkové vytápění, dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody, odvádění odpadních vod kanalizacemi, osvětlení společných prostor v domě, odvoz odpadu, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením, včetně nákladů za úhradu vybavení bytu, které je součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele) nebo obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení (u družstevní formy max. do výše nákladů stanovených zákonem o státní sociální podpoře) a úhrady za prokazatelnou nezbytnou spotřebu energií.

Normativní náklady na bydlení – jsou průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Výše částek těchto nákladů na bydlení se každý rok mění. Aktuální údaje najdete na webu MPSV:

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/ob cane/prisp_na_bydleni

Výše příspěvku na bydlení se pak stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení (normativními náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

Od 1. 1. 2012 je příspěvek na bydlení možné pobírat maximálně po dobu 84 měsíců, tedy 7 let, v období 10 kalendářních let. Zákon ale stanovuje výjimky, u kterých tato doba pobírání příspěvku neplatí, a to v domácnostech sestávajících výlučně z osob starších 70 let a u osob se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených či upravených bytech.

O příspěvek na bydlení se žádá na pracovišti krajského úřadu práce, oddělení státní sociální podpory, dle místa trvalého bydliště.

1 komentář

  1. dobry den mam prukaz ztp bydlim v pronajatem byte v jirkove platim 6 najem zvlast , energii a plyn dohromady 7 tisíc podpora je 6282kc duchod 2894kc nemam z ceho zit prosim mam nárok na bydleni doplatek, na urade mi rekli ze nemam nárok nebo jsem 3 osoba mam byt drustevni prosim o radu , mam pronajemni smlouvu děkuji za odpověď

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.