Jaké jsou výhody parkovací karty O7

Dotaz: Mohu jako majitel parkovací karty O7 vjet autem do ulice se zákazem vjezdu, když to potřebuji z důvodu nákupu zboží? Policista mi oznámil, že tato výhoda pro invalidy již neexistuje. Také mi bylo řečeno, že stříbrný proužek na parkovací kartě již neslouží jako dálniční známka.

Odpověď: Od srpna 2011 platí ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Osoby se zdravotním postižením, které vlastní tzv. mezinárodní parkovací průkaz (označení O7, dříve O1) mohou v jednotlivých případech, jeli to naléhavě nutné, vjíždět i tam, kde je značka

„Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“. Pokud tam uvedená dodatková tabule není, platí tam zákaz vjezdu i pro tyto osoby. Stříbrný proužek, který byl na dřívějším označení O1, nikdy nesloužil jako dálniční známka.

Osvobození od zpoplatnění pozemní komunikace upravuje zákon č. 13/1997 Sb. § 20a o pozemních komunikacích, kde je uvedeno: Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem „přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“

Z uvedeného je tedy zřejmé, že osvobození od povinnosti použít dálniční známku na placených úsecích (dálnice a rychlostní silnice) není odvozeno od označeníO1(nově O7), ale od toho, zda je osoba držitelem průkazu ZTP (mimo osoby sluchově postižené) nebo ZTP/P.

Od 1. 9. 2012 se osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice vztahuje také na vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, sloužíli tato vozidla k přepravě osob se zdravotním postižením.

Dále také platí, že oproti potvrzení je od poplatku také zproštěn uživatel vozidla, který jede pro nebo se vrací od osoby blízké, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, která je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče.

 

3 komentáře

  1. Máme rok 2014. Už několik let se řeší sjednocení výhod parkovacích znaků ZTP v rámci EU. Co pro to dělají naší zástupci v EU.
    To neusálé tvrzení, že v ostatních statech EU mohou, ale nemusí respektovat toto zvýhodnění pro zdravotně postižené je již velice trapné. Řešení blbinek o másle, masu a jiných, to je hned. Tohle je přece taky jednoduché. Prosím Vás o závaznou odpověď, zda na Slovensko a Choravatsko potřebuji při průjezdu dálniční známku a zda parkovací průkaz mne opravňuje parkovat na místech vyznačených i nevyznačených bezplatně. Děkuji za ochotu. JV.

    • platí karta i na Slovensku,Rakousku,Slovinsku a Chorvatsku? Zda parkovací karta platí na vyznačených místech pro invalidy?

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.