Usnadní výuku znevýhodněných dětí

Počet znevýhodněných dětí ve školách narůstá a učitelé jsou často postaveni před úkol, jaké vhodné pomůcky pro výuku zvolit nebo jak předcházet konfliktům ve třídách. Univerzita Palackého (UP) v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni přišla s projektem, který usnadní práci pedagogům i jejich asistentům, a zároveň tak pomůže znevýhodněným školákům na cestě ke vzdělání.

„Chceme poskytnout učitelům nástroj, podle kterého snadno zjistí, na co má dítě znevýhodněné nebo s postižením nárok. Jde například o kompenzační pomůcky, pracovní prostředí či uzpůsobené metody práce. Katalogy zpřehlední systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a tím sníží obavy škol ze zařazení těchto žáků do běžných tříd bez ohledu na jejich postižení či znevýhodnění,“ představuje cíle projektu hlavní řešitel Jan Michalík z UP v Olomouci. Výstupem budou podle něj i návrhy určené ministerstvu školství a dalším orgánům veřejné správy.

„Naším cílem je nerozřazovat děti do předem určených kategorií, ale nabídnout pedagogům konkrétní pomoc, které mohou využít, aby u každého dítěte dosáhli jeho osobního maxima,“ vysvětluje Tomáš Habart ze společnosti Člověk v tísni.
Tento cíl pomáhají školám naplňovat také asistenti pedagoga. Ve školách dnes působí téměř pět tisíc asistentů. Stále není ujednocena metodika jejich práce a ve třídách pracují nejednotným způsobem.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.