Politici rozkrývají průšvih na úřadech práce: Ti manažeři musí pryč

parlament sněmovna poslanci

Zpráva generálního ředitelství Úřadu práce o stavu a řízení rizik za rok 2012 přišla jako blesk z čistého nebe. Prozradila totiž, že spolehlivá výplata sociálních dávek stále není zaručená. Poslanci, se budou zprávou zabývat. Podle nich by strana TOP09 měla za své selhání nést odpovědnost.

Je to již přes rok, co média stále dokola opakovala, že se k lidem včas nedostávají sociální dávky. Jako chybu tehdy úřady uváděly pomalé počítačové aplikace. Jenže jako mávnutím kouzelného proutku humbuk kolem toho umlkl. Umoudřil se snad už onen systém? Nyní vyšlo najevo, že nikoliv – problémy totiž měly úřady po celý rok. Příčinou byl skutečně nový informační systém od firmy Fujitsu, který byl spuštěn na začátku roku.

„Ani po bezmála roce od jeho spuštění aplikace nezaručují spolehlivou výplatu dávek včetně procesů navazujících na zpracování dat (evidence, statistika apod.),“ připouští oficiální zpráva generálního ředitelství Úřadů práce o stavu a řízení rizik za rok 2012, z níž citoval deník Právo.

Klienti pak v důsledku toho jsou prý agresivní, často se také pokoušejí ničit majetek úřadu nebo úřadovny alespoň záměrně znečišťují. To ale začalo poznamenávat psychiku a výkon samotných úředníků, kteří dělají ve své práci chyby. Dokonce se zjistilo, že se kdokoliv ze zaměstnanců může do systému „nabourat“, úpravami pak změnit částky podpor, či samotné zasílání, aniž by ale kdokoliv zjistil, kdo tyto úpravy provedl. Výjimkou pak při takovém nepořádku není ani duální vyplácení dávek.

Kdo ale za tento nepořádek může? Tak na to ParlamentnímListům.cz v podstatě nedokázal odvětit ani jeden ze čtyř oslovených zákonodárců. Podle členky poslaneckého výboru pro sociální politiku Lenky Kohoutové (ODS) je pak v této souvislosti dobře, že musí ve věci sporného nákupu IT systému pro vyplácení sociálních dávek brzy rozhodnout antimonopolní úřad. Jenže to samo o sobě nestačí.

Kohoutová: Müllerová už to zachránit nestačí

„Je totiž nutné, aby vedení generálního ředitelství úřadu práce abdikovalo na své pozice, protože v tuto chvíli to s těmito lidmi paní ministryně Müllerová rozhodně nemůže zachránit. Oni všichni se totiž podíleli na tom, v jakém stavu to dnes je,“ reagovala pro ParlamentníListy.cz překvapivě Kohoutová.

„Paní ministryně ale místo toho, aby tady udělala radikální řez, tak nic nemění. Nevyvíjí ani aktivitu k tomu, aby posílila personální obsazení úřadů práce, neboť není možné, aby v takovémto podstavu tam ti lidé pracovali,“ uvedla dále Kohoutová.

„Dnes je to rok a půl, co na tento problém upozorňuji. Ta zpráva generálního ředitelství je z léta loňského roku, nyní se jen zveřejnila, ale situace na úřadech práce se rozhodně od té doby nespravila. Systém je skutečně špatný, neopravitelný…,“ vypočítávala dále Kohoutová, která ovšem po kousíčkách nastínila, kde je zakopaný pes. Totiž skutečně prý dlí v tom, že úřady opustily program společnosti OKsystém a nahradily jej aplikací firmy Fujitsu.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí změnilo samo onen IT systém už tím, že uzavřelo smlouvu bez výběrového řízení s firmou Fujitsu. Jenže Fujitsu je pouze průtokový ohřívač, který dostává peníze, jež pak dále přerozděluje někomu jinému. Přes tuto firmu tečou totiž peníze do zhruba dalších pěti firem, které zpracovávají jednotlivé programové moduly.

I nejrůznější soudní znalci v tomto oboru tvrdí, že ministerstvo při uzavírání smluv na IT systémy postupovalo jednoznačně od začátku špatně, minimálně jde o nestandardní postup. Tam jdou totiž peníze do firem, které nemají s problematikou nic společného – jde o nejrůznější subdodávky. Jsou to sice firmy, které jsou české, ale už nezjistíte, kdo vlastní jejich akcie,“ vysvětlila Kohoutová. Celá věc se smlouvami IT je podle ní „neskutečně problematická“.

Kohoutová si prý všechno kolem Fujitsu prověřovala a zjistila, že firma navíc musí ze smlouvy požádat o schválení všech subdodavatelů, což na počátku neudělala. „Je zapotřebí s tím velmi rychle něco dělat, ale obávám se, že paní ministryně jen přešlapuje na místě,“ zdůraznila k tomu koaliční poslankyně.

„Já si myslím, že varianty jsou tři: buďto to necháme, jak to je – paní ministryně už ukazuje, že to tak snad i chce nechat – ale to je ta nejhorší varianta. Druhá varianta spočívá v jakémsi zakonzervování a vypsání nového výběrového řízení na IT systém. Třetí variantou je pak vrátit se ke staré aplikaci od OKsystému. Já ale nevím, jestli to je ještě možné. Víte, i já si myslím, že jednotné výplatní místo dává svou logiku, ale musí tady být funkční systém,“ dodala Kohoutová.

Ta „topka“ za to musí zaplatit

Náprava legislativního rázu v tuto chvíli podle ní už možná není. „To totiž není na zákonodárcích, je to o provozu ministerstva. Strana TOP 09 by ale za to měla jasně zaplatit, neboť oni rozkládají ministerstvo práce a sociálních věcí už od roku 2010,“ uzavřela Kohoutová.

„Tomu všemu se dalo zabránit už tím, kdyby byl onen systém připravován ne jen několik málo měsíců, ale roky. Tam je totiž třeba dlouhého ladění, což je problém všech systémů. Žádný nemůže pracovat ze dne na den. Odborníci si tady ale nějak nepochopitelně mysleli, že to všechno zvládnou, ale byla to chyba takto uvažovat,“ oznámkoval pak laxnost manažerů generálního Úřadu práce a také samotného ministerstva poslanec za KSČM a místopředseda sociálního výboru Miroslav Opálka.

„Problém ale už začal v tu chvíli, kdy rozhodnutí o jednom výplatním místě protlačili koaliční poslanci svou poslaneckou iniciativou bez toho, aby to prošlo celým legislativním procesem vlády. Byla tam v tom totiž celá řada chyb. Já osobně si myslím, že ten systém by ale nefungoval ani v případě, kdyby se úřad nesjednotil a bylo těch pracovišť stále 72, jako tomu bylo léta,“ pronesl dále pro ParlamentníListy.cz Opálka.

Opálka: Byl to konkurenční boj

Další vysvětlení pak nasměroval na firmu Fujitsu, která dostala zakázku bez výběrového řízení. „Za problémy s vyplácením dávek stojí boj konkurenčních firem, tedy té, která to spravovala tehdy a té, co to má na starosti dnes. Najít ale o tom konkrétní a objektivní informace je vždy velký problém, neboť musí člověk počítat s tím, že informace o smlouvách jsou nepřesně zdrojovány,“ podotkl Opálka, jehož pak překvapuje otevřenost, s jakou nyní ředitelství zprávu pustilo do éteru. „Protože jsme doteď byli docela izolováni od pracovníků, kteří měli dokonce zákaz podávat navenek o vyplácení dávek jakékoliv informace.“

Poslanci z výboru pro sociální politiku se podle něj určitě budou zprávou Úřadu práce zabývat, prozatím ale tento bod nemají v programu příští schůze výboru 7. března.

„Určitě se ale nebudeme zabývat úvahami o nějaké novele zákona. Nemáme k tomu totiž podklady, z nichž by pro nás jednoznačně vyplývalo, co je třeba vlastně napravit, neboť většina problémů vznikla mimo zákon, v rámci smluv a operativy. Takže na to ani nějaký konkrétní zákon nedosáhne…Zákon jen říká, kdy má člověk nárok na dávku, ale jak se to má všechno zpracovávat, to už zákon neříká,“ uzavřel poslanec.

Počítačový systém na výboru neřešili

Jeho kolegyně z výboru a dokonce také jeho místopředsedkyně Jitka Chalánková (TOP 09) pak upřesnila, že se problémy úřadů práce výbor pro sociální politiku zabývá pravidelně. „Máme to dokonce jako usnesení výboru. Dostáváme pravidelně od Úřadu práce třeba i informace o fungování toho systému – sami nám ty zprávy vyhodnocují. Určitě tuto zprávu dostaneme na stoly také,“ zmínila.

„To, že tam bude nový počítačový systém, který však má mouchy, tak to ale výbor nikdy neřešil,“ přiznala. V rámci stranické debaty na TOP 09 prý ale ona sama několikrát na tento problém upozorňovala. S jakým výsledkem, to však ParlamentnímListům.cz nesdělila.

Ze slov místopředsedy Senátu a někdejšího ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha (ČSSD) pak vyplynulo, že jej děsí to, kdo tento nepořádek s výplatami dávek dostane v příštím volebním období na stůl.

On to dělal chaoticky a zmatečně

„Pan Drábek vše zaváděl naprosto chaoticky a zmatečně. Ten systém se mu podařilo natolik rozvrátit, že nefunguje dodnes. Jeho následovníci budou mít velký problém s tím, to dát alespoň do takového stavu, jako to bylo předtím, tedy aby lidé dostávali dávky včas,“ zmínil Škromach.

On sám pak k tomu připravuje úpravu zákona. „Chci změnit ten stav, kdy se má ze zákona za to, že je dávka vyplacena už ve chvíli, když je zadána do jednotného výplatního místa. Tady totiž není podstatné, kdy doputují peníze příjemci, což je třeba velký problém u dávek pro děti. Proto tam je nutná taková změna, aby dávka byla skutečně vyplacena do třiceti dnů, a ne že bude odeslán jen pouhý požadavek,“ vysvětlil.

V úvahu podle něj přichází i nastavení jiného možného systému ve vztahu k aktivní politice zaměstnanosti, neboť úřadům práce na úrovni okresů byla tato politika odebrána a dělá se nyní jen na úrovni krajů a centrálně. „Lidé by tak mohli snadněji dostat práci, ale systém je naprosto nefunkční, což na druhou stranu dělá onu nervozitu u úředníků i u uchazečů o zaměstnání,“ řekl.

Parlamentnilisty.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.