Beru si neplacené volno. Musím doplácet zdravotní pojištění?

ilustrační foto: LeoSynapse / sxc.hu

Dotaz: Pracuji na zkrácený pracovní úvazek a vydělám si 6 000 Kč hrubého za kalendářní měsíc. K tomu pobírám invalidní důchod. Musím doplácet zdravotní pojištění? A co v případě, že si vezmu neplacené volno – také musím doplácet zdravotní pojištění?

foto: LeoSynapse sxc.hu

Pokud jste invalidní důchodce, pak jste pojištěncem, za kterého odvádí zdravotní pojištění stát, a v takovém případě zdravotní pojištění odvádět nemusíte. Na rozdíl od lidí, kteří nejsou pojištěnci, za které odvádí zdravotní pojištění stát, dokonce nemusíte doplácet zdravotní pojištění ani v případě, když si berete neplacené volno. To samé platí i o pojištění, které odvádíte na ČSSZ.

Mezi pojištěnce, za které odvádí zdravotní pojištění stát, patří kromě invalidních důchodců také např. starobní důchodci či ženy pečující o nezletilé dítě do 7 let věku anebo o dvě děti do 15 let.

U pojištěnců, za které neodvádí zdravotní pojištění stát, platí minimální vyměřovací základ. V zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je uvedeno: Pokud je základ zaměstnance nižší než minimální základ, je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Minimální vyměřovací základ je v současné době 8 500 Kč, pojištěnec, za kterého neodvádí zdravotní pojištění stát, je tedy povinen doplatit zdravotní pojištění. Pokud by bral stejně jako vy 6 000 Kč hrubého za kalendářní měsíc, doplatil by zdravotní pojištění z částky 2 500 Kč ve výši 13,5 %.
Pokud by měl více zaměstnavatelů, byl by povinen doplatit pojistné prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého by si zvolíl.

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.