Invalidé v Praze se budou moci bezplatně vzdělávat

Podle rádia Frekvence 1 se obyvatelé Prahy, a to zdravotně postižení a nezaměstnaní,  mohou bezplatně vzdělávat díky programu financovaném Evropskou unií. Vzdělávací kurzy budou pro ně zdarma až do konce příštího roku.

Metropol získá 38 milionů korun na program s názvem Praha Adaptabilita. Z něho budou do konce příštího roku hrazeny vzdělávací kurzy, a to formou poukázek. Jsou určené pro nezaměstnané, kteří se chtějí rekvalifikovat a zvýšit tak svoje šance na trhu práce, ale i pro zaměstnance, kteří chtějí získat nové pracovní dovednosti.

Jaká kritéria musí uchazeč splňovat, aby poukázku získal, v vysílání studia Zet na rádiu BBC vysvětlila koordinátorka projektu Vzdělávání a mobilita z Centra sociálních služeb Praha Lucie Válová.

Lucie VÁLOVÁ:
Projekt je určený pro všechny spoluobčany, kteří mají invalidní důchod, to znamená, jsou uznaní Českou správou sociálního zabezpečení za invalidní v I., II. a III. stupni, anebo to jsou držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P, přičemž musí splňovat podmínku věku 18 až 65 let, ale musí to být tedy Pražané, to znamená osoby, které mají trvalé bydliště v Praze anebo se v Praze minimálně půlroku zdržují, například dojíždějí sem za prací anebo zde mají přechodné bydliště.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.