Do konce roku 2015 si musí všichni postižení vyzvednout nový průkaz OZP

Již jsme vás informovali, že 31. 12. 2015 končí platnost všech průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Jak budou nahrazeny a zda se bude něco zásadně pro postižené měnit, informovala Česká správa sociálního zabezpečení.

Jisté je, že pokud bude chtít handicapovaný člověk využívat výhod spojených s průkazem OZP, bude muset jít na úřad pro nový průkaz. Pro některé to bude znamenat i celé nové posuzování. Od prvního ledna roku 2016 totiž budou akceptovány pouze nově vydané průkazy.

Výhodou pro mnohé je, že od začátku roku 2014 vstoupí v platnost zákon o posuzování nároku na průkaz OZP. Ti, kteří za éry ministra Drábka o svůj průkaz přišli, proto budou mít velkou šanci, že by se jim mohl navrátit.

V souvislosti s velkým množstvím nových posudků v následujících letech žádá obvodní lékaře, aby neotáleli s vypracováním lékařských podkladů.

„Lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení (dále LPS ČSSZ) předpokládá, že z důvodu výměny „starých průkazů MV“ za nový průkaz OZP dojde v roce 2014 a 2015 ke značnému nárůstu počtu vydaných posudků.

Lze očekávat, že v roce 2014 pro účely řízení o přiznání průkazu OZP posoudí LPS ČSSZ celkem cca 245 000 případů, z toho 125 000 z důvodu výměny „starých průkazů MV“. V roce 2015 se očekává posouzení obdobného počtu případů,“ uvádí ČSSZ.

U handicapovaných, kteří mají trvalý a neměnný stav svého postižení, by neměl úřad požadovat nové prošetření a dodání lékařské dokumentace. To se bude týkat hlavně těch, u kterých úřady nemají dokumentace kompletní. V takovém případě bude obvodní lékař postiženého vyzván k jejich vypracování a handicapovaný k návštěvě svého lékaře.

Pro handicapované by tak nemělo dojít k žádnému velkému zatížení. Nemusí ani vyvíjet vlastní iniciativu. Úřad je sám vyzve.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.