Znečištění ovzduší má alarmující dopad na zdraví Čechů

 Překračování koncentrací polétavého prachu v ovzduší a rakovinotvorného benzopyrenu je vzhledem k dopadům na zdraví Čechů alarmující. Odborníci odhadují, že zhruba 5500 Čechů mohlo zemřít předčasně kvůli působení prachových částic.

 

Uvádí to zpráva o kvalitě ovzduší a zdravotních rizicích v roce 2012, se kterou se ve středu seznámí vláda.

Vláda ji předloží ministři životního prostředí a zdravotnictví. Odborníci odhadují, že zhruba 5500 Čechů mohlo zemřít předčasně kvůli působení prachových částic.

Podle dokumentu se předpokládá, že v menších obcích, kde se imise neměří, mohou být koncentrace těchto nebezpečných látek v ovzduší vyšší i nadlimitní, a to kvůli lokálnímu vytápění a dopravě. I přesto zpráva ale konstatuje, že ve srovnání s rokem 2011 se kvalita ovzduší v ČR zlepšila.

Například imisní limity čtyřiadvacetihodinové průměrné koncentrace pro polétavý prach byly loni překročeny na 9,6 procenta plochy České republiky, kde žije přibližně 31 procent obyvatel. Ve srovnání s roce 2011 se však území výrazně zmenšilo, protože předloni šlo o téměř 22 procent území ČR se zhruba 51 procenty Čechů.

Znečištění polétavým prachem ale dále překračovalo stanovené imisní limity. Největší problémy mělo tradičně Ostravsko – Karvinsko, kde znečištění způsobuje doprava, vytápění domácností, hutní průmysl a průmysl zpracování paliv.

Téměř na 27 procentech území ČR, kde žije přibližně 66 procent obyvatel, byly překročeny imisní limity pro benzopyren. Nachází se například v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech a cigaretovém kouři. Jeho výskyt se zvýšil, protože předloni ho zaznamenali experti na téměř 17 procentech území, kde trápil 60 procent lidí.

S oxidem dusičitým se Češi potýkali zejména v místech se zvýšenou dopravou, jako jsou Praha, Brno a Ostrava. Výrazně se nezlepšily potíže s jemnějšími částicemi polétavého prachu, u nichž byl imisní limit překročen na 2,4 procenta území ČR. Ostatní imisní limity nebyly překročeny, uvádí dokument.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.