Je možné o průkaz OZP zažádat bez nároku na příspěvek na péči a mobilitu?

Čtenář se ptá, zda lze požádat o vydání průkazu OZP bez příspěvku na péči a mobilitu. Pohybuje se o dvou francouzských holích a potřebuje vyhody spojené s tímto průkazem, např. pustit sednout v MHD. Odpověď se dočtete v článku…

Dotaz:
Prosím o sdělení,zda žádost o vydání samostatného Invalidního průkazu bez příspěvku na péči a mobilitu se posuzuje stejným způsobem, jako žádost o vydání Invalidního průkazu se žádostí o příspěvek na péči a mobilitu, jak mi tvrdí vedoucí referátu Úřadu práce.
Pohybuji se o dvou francouzských holích, je pravdou, že většina cestujících v MHD mi uvolní místo k sezení, ale najdou se i takoví, kteří raději čtou a nebo spí. Bez Invalidního průkazu nemám oprávnění místo pro invalidy v MHD používat. Nepožaduji od státu žádné peníze,pouze samostatný invalidní průkaz pro zjednodušení již tak těžkého života.
Odpověď:
V dotazu zmiňujete samostatný invalidní průkaz, patrně máte na mysli průkaz osoby zdravotně znevýhodněné (OZP). Ten se v současné době vydává ve třech formách, podle závažnosti postižení. Ve Vašem případě se nejspíše jedná o průkaz TP, díky kterému získáte nárok právě na místo pro invalidy v MHD. Zdravotně a tělesně postižení si mohou ještě zažádat o průkaz ZTP a nebo průkaz ZTP/P.

V posledních letech se při posuzování nároku na průkaz OZP událo několik změn. Bývalý ministr Jaromír drábek se snažil, aby bylo celé posuzování spojeno právě i s posuzováním nároku na příspěvek na péči. Z toho důvodu především lidé s podobným postižením, jaké máte Vy, přicházeli o průkaz OZP, protože na příspěvek na péči nedosáhli, ostatně jak píšete, ani ho nepožadovali.

Celá novela sklidila velkou kritiku, a proto od začátku roku 2014 došlo k další změně.

Situace se vrátila k původnímu stavu. Dnes si tedy na ÚP můžete zažádat o průkaz OZP samostatně bez nutnosti posuzování nároku na příspěvek na péči. Samostatně bude posuzován i Váš zdravotní stav lékařskou posudkovou službou okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.