Jak zažádat o příspěvek na péči o rodiče

Zdravotní stav mé matky se poslední dobou dost zhoršil a hodně se snížila její soběstačnost. Je možné požádat o příspěvek na péči? Pokud ano,  jak bych měla postupovat? Odpověď na dotaz čtěte v článku…

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 108/2006 o sociálních službách §7, odst. 1.

Příspěvek je poskytován podle schopnosti zvládat základní životní potřeby v následujících oblastech: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Na základě tohoto hodnocení se poskytuje příspěvek na péči v I. stupni – lehká závislost, II. stupni – středně těžká závislost, III. stupni – těžká závislost, IV. stupni – úplná závislost.

Jak postupovat při vyřizování?

O příspěvek vždy žádá osoba se zdravotním postižením. Je třeba udělat následující tři kroky:

1. vyzvednout formulář na příslušné pobočce krajského úřadu práce.

2. formulář vyplnit a odevzdat zpět na příslušnou pobočku ÚP

3. lékařské zprávy, podle kterých se hodnotí zdravotní stav, by neměly být starší 3 měsíců, proto je třeba dodat včas praktickému lékaři zprávy odborných lékařů.

Až se toto absolvuje, budou následovat sociální šetření v domácím prostředí žadatele (měla by být přítomna pečující osoba). Sociální pracovnice, která šetření provádí si s vámi dohodne termín, kdy šetření proběhne.

Následuje předání zpracované dokumentace Okresní správě sociálního zabezpečení – zde si pověřený posudkový lékař vyžádá zdravotní dokumentaci od praktického (obvodního) lékaře. Přiznání příspěvku na péči je hodnoceno na základě všech dodaných dokumentů (sociální šetření a zdravotní dokumentace). Po vyhodnocení je zasláno písemné vyrozumění.

Při přiznání III. nebo IV. stupně může pečující osoba požádat o vystavení potvrzení příslušný úřad práce o doklad, že je osobou pečující a následně se zaevidovat na Okresní správě sociálního zabezpečení jako osoba pečující, které je hrazeno sociální pojištění státem.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.