Brání studium v příjmu invalidního důchodu?

ilustrační foto: Flickr.com

Mám syna, jemuž bude v březnu 18 let, je od mala ZTP/P, dostává příspěvek na péči 4. stupně. Nyní je na praktické škole, ale letos končí. Požádali jsme o důchod. Nyní mu ve škole nabídli, že by mohl studovat dál, v ,,E-čkovém“ oboru – pomocný prodavač. Máme ale obavu, že když by pokračoval ve studiu dál, mohl by o důchod a příspěvek na péči přijít.

Všeobecně lze uvést, že jsou tři stupně invalidních důchodů. U žádného z nich není předem stanoveno, že by příjemce invalidního důchodu nemohl studovat, či pracovat. Záleží však na zdravotním stavu dotyčného, protože pokud je například těžce tělesně postižený, zcela jistě bude mít nějaká omezení, kvůli kterým nemůže vykonávat například manuálně náročnou práci. O tom, jaká omezení to konkrétně u daného jedince budou, rozhoduje lékařská posudková služba při rozhodování o invalidním důchodu.

Bohužel neuvádíte, jaké zdravotní problémy Váš syn má, nelze tedy odhadnout, zda právě ve vašem případě LPS nějaká omezení určí.

Studium jako takové ale rozhodně není překážkou v tom, aby Váš syn mohl pobírat invalidní důchod. Je spousta těžce tělesně postižených lidí, kteří studují i vysoké školy a invalidní důchod bez problémů pobírají.

Mohu Vám doporučit, abyste se na případná zdravotní omezení zeptala přímo posudkového lékaře, až si Vás pozvou ke komisi, určitě by Vám měl podat přesné a konkrétní informace.

Jiří Marek
invArena

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.