Klesla její pracovní schopnost. Zvýší se stupeň invalidního důchodu?

Dotaz: Mé nesvéprávné dceři byly navýšeny body v I. stupni invalidního důchodu, a to ze 35 bodů na 45 bodů. Lékař mi řekl, že to ale nemá vliv na výši jejího invalidního důchodu. Odpověď se dočtete v článku….

Odpověď: Váš posudkový lékař měl pravdu. Pokud se nezmění stupeň přiznaného invalidního důchodu (procentní míra poklesu pracovní schopnosti vaší dcery se nezvedne alespoň na 50 %), nezmění se ani jeho výše.

Takto je to s jednotlivými stupni invalidních důchodů:

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:
– nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
– nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
– nejméně o 70 %, jde o invaliditu třetího stupně.

Pokud s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasíte, můžete proti němu podat do 30 dnů ode dne jeho oznámení písemné námitky.

Námitky se podávají přímo u ČSSZ nebo okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) dle místa vašeho trvalého bydliště.

V případě neúspěšného námitkového řízení je možno do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o námitkách podat u místně příslušného krajského soudu správní žalobu.

Další možností je pak podat novou žádost o zvýšení stupně invalidního důchodu u OSSZ dle místa bydliště či ČSSZ.

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.