O technologiích, které pomáhají dvojnásob

Každý svého zdraví strůjcem výstava osvěta

Hovoříme s Jaroslavem Winterem, organizátorem konference INSPO 2014, o technologiích, usnadňujících život lidem se specifickými potřebami.

– Jen lidé informovaní v oboru vědí, že v polovině ledna započalo přípravné období dalšího ročníku konference, která se zabývá technologiemi, usnadňujícími život lidem se specifickými potřebami.

Ano, již v polovině ledna začala registrace účastníků na tuto konferenci, která se letos koná počtrnácté. Nese název INSPO 2014 a její náplní bude vzájemné informování a sdílení nejnovějších poznatků z oboru informačních a komunikačních technologií. Bude na ní představeno množství novinek určených pro lidi s tělesným, zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením, pro dyslektiky nebo osoby po mozkové mrtvici apod. Konference se koná 15. března v Kongresovém centru Praha a jejím pořadatelem je BMI sdružení, což je nevládní nezisková organizace. Posláním sdružení je podpora rozvoje internetu jako globálního komunikačního prostředku.

– Přinese 14. ročník INSPO nějakou premiéru?

Vedle rozšíření řad sponzorů, kterým děkujeme za finanční pomoc, bude poprvé během jednání zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči ve všech třech jednacích sálech. Dosud to bylo jen v jednom. To je velká pomoc pro neslyšící a nedoslýchavé účastníky, kteří si poprvé budou moci vybírat z programu ve třech sekcích. Účastníci se sluchovým postižením si mohou již při registraci zamluvit zapůjčení tabletu, na kterém budou moci sledovat simultánní přepis přednášek. Slabozrací návštěvníci budou mít zase možnost si na zapůjčeném tabletu nastavit sledování prezentace promítané na plátno. Můžeme se pochlubit i novými webovými stránkami www.inspo.cz, na nichž již byl zveřejněn program konference. A poprvé vznikne také videozáznam ze všech přednášek. Středisko Teiresiás jej dokáže vytvořit tak, že kromě pohledu na plátno s prezentací je vidět v samostatných oknech přednášející, tlumočník do znakového jazyka a navíc ještě běží ve spodním řádku simultánní přepis mluvené řeči.

 – Čemu se bude konference věnovat letos?

Jednání bude probíhat dopoledne v plénu, odpoledne bude rozděleno stejně jako v posledních letech do tří sekcí. První se tradičně zaměří na přístupnost webu a pomůcek, druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí na informační a komunikační technologie speciálně pro neslyšící uživatele. Kromě toho budou v průběhu jednání rovněž slavnostně vyhlášeny výsledky 10. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, v níž letos na vítěze čeká 10 000 korun, a další dva v pořadí získají tablety. Zájemci se ještě mohou do soutěže přihlásit do 16. února, podmínky najdou rovněž na www.inspo.cz.

 – Proč bude jedna sekce věnována speciálně technologiím pomáhajícím jednomu handicapu?

Pro neslyšící účastníky je třeba zajistit tlumočení do znakového jazyka a pro ohluchlé a nedoslýchavé simultánní přepis do mluvené řeči. To pochopitelně něco stojí, proto jsme pro ně vytvořili samostatnou sekci a do ní zařadili témata, která se týkají především jich. Navíc v posledních letech se objevilo poměrně hodně zajímavých řešení právě pro tuto skupinu uživatelů, takže samostatná sekce má své plné opodstatnění.

 – Kdo se může konference zúčastnit?

Každý, koho zajímá daná problematika. Je však nutné se registrovat a na místě uhradit konferenční poplatek 200 Kč, za který účastníci dostanou i oběd, celodenní občerstvení a sborník. Doporučuji těm, kteří opravdu mají k informačním a komunikačním technologiím ve službě lidem se specifickými potřebami blízko, aby registraci neodkládali na poslední chvíli, neboť se počet účastníků již naplňuje a v minulých letech jsme museli registraci vzhledem k naplněné kapacitě ukončit předčasně.

Jak je to s pomocí města či státu, a to jednak ve vztahu ke konferenci samotné, ale především k pomůckám, jež mohou potřebným lidem pomoci v komunikaci?

Město ani stát jsme o podporu nežádali. Pokud jde o pomůcky, tam je politika státu nesystémová a nereaguje dostatečně pružně na technologický vývoj. Například již zmíněný simultánní přepis mluvené řeči v ČR zavedla Česká unie neslyšících jen díky grantům Nadace Vodafone a poté, co ji u ministerstva práce a sociálních věcí zaregistrovala jako sociální službu, první dva roky na ni nedostala od ministerstva ani korunu. Přestože potenciálních uživatelů simultánního přepisu, tedy lidí ohluchlých a nedoslýchavých, je několikanásobně více než neslyšících používajících znakový jazyk, pro které ministerstvo dotace na tlumočení do znakového jazyka poskytuje.

 – Ohlédnete-li se za uplynulými ročníky konferencí INSPO, posloužily některé závěry či novinky rychlejšímu přenosu moderních technologií do výroby, a hlavně do praxe?

Určitě ano. Velká část účastníků jezdí na konferenci opakovaně, mnoho z nich si pamatuji osobně a z jejich reakcí vím, že si vždy odnášejí užitečné informace, které využijí v praxi. Taky je mi známo několik projektů, které vznikly díky tomu, že se jejich autoři seznámili na konferenci. Koneckonců konference měla svůj podíl i na zavedení simultánního přepisu. Když jsme jej poprvé vyzkoušeli v roce 2008, měl velký ohlas, díky němu se na konferenci přihlásilo pětkrát více účastníků se sluchovým postižením než v předešlých ročnících, kdy jsme zajišťovali pouze tlumočení do znakového jazyka. Mgr. Věru Strnadovou a Ing. Martina Nováka z České unie neslyšících to pak inspirovalo k sepsání projektu na zavedení simultánního přepisu do praxe a získali na ten účel grant od Nadace Vodafone.

 – Jaká byla vaše cesta k pořádání konferencí tohoto typu?

Byl jsem iniciátorem a organizátorem celonárodní kampaně Březen – měsíc internetu, která probíhala v letech 1988 až 2008. A hned od počátku jsme si uvědomili, že internet může být nedocenitelným pomocníkem zvláště pro lidi s různým zdravotním postižením. Přes několik dílčích akcí na jejich podporu jsme dospěli k tomu, že od roku 2001 jsme začali pořádat konferenci INSPO, na které jsme se snažili soustředit vždy nejzajímavější novinky z oblasti informačních a komunikačních technologií, které mohou usnadnit život lidem se specifickými potřebami. Hned v prvním ročníku jsme zaznamenali více než 80 účastníků a jejich počet stále rostl až k současným třem stovkám.

Haló noviny

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.