Tlumočníků do znakového jazyka je málo. A stát dává na tlumočení čím dále méně peněz

ilustrační foto: Photoxpress

Tlumočníků do znakového jazyka je žalostně málo. Přitom ti nejlepší z nich berou 400 kč za hodinu. Zájemců o tak dobře placenou práci by bylo hodně, ale problém je, že stát dává na tlumočení čím dál menší balík peněz. 

Návštěva úřadu, lékaře, ale i nejrůznější volnočasové činnosti, pro zdravého člověka žádný problém, ale pro neslyšícího mnohdy noční můra, protože neustále musí bojovat s tím, že nemá možnost se s lidmi okolo sebe dorozumět tím nejpřirozenějším způsobem, tedy řečí.

Nejlepší pro sluchově postiženého je, když s ním jde tlumočník, který mu zprostředkuje komunikaci do znakového jazyka. Problém ale je, že tlumočník chce za službu zaplatit a to si často nemohou neslyšící dovolit.

Pomáhají různé organizace, které mají možnost čerpat na tlumočnické služby příspěvky od státu, nebo pořádají charitativní sbírky. Organizace si však poslední roky stěžují, že od státu jim na tlumočnické služby chodí čím dál tím méně peněz. Jsou tak rádi, když zajistí svým neslyšícím klientům tlumočníka alespoň při návštěvě úřadu nebo lékaře.

„V ČR je nedostatek tlumočníků. Zájem o tuto práci je, ale tlumočníky odrazuje právě nestabilita ve financování tlumočnických služeb,“ vysvětluje výkonná ředitelka ASNEP a koordinátorka projektu Tlumočnické služby pro neslyšící, Martina Kronusová.

A dodává, že Asociace organizace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, jako největší organizace poskytující tlumočnické služby, v současné době eviduje pouze 45 tlumočníků na bezmála tisíc pět set klientů. Kronusová si myslí, že v ČR pak působí maximálně 130 tlumočnítů, přitom se odhaduje, že lidí trpících úplnou hluchotou je několik tisíc. Některé údaje mluví až o patnácti tisících.

Martina Kronusová také říká, kolik vlastně stojí hodina tlumočení do znakového jazyka: „Obvyklá cena za 1 hod. tlumočení je 150 – 300 Kč/h., podle kategorie tlumočníka. Pokud nepočítáme provozní náklady apod. Ale 300 Kč/h. je běžná sazba tlumočníků.“

Tlumočníci se dělí do čtyř kategorií podle své praxe a výkonnosti. Začátečníci jsou ve 4. kategorii a účtují si 150 kč za hodinu tlumočení. Nejlepší tlumočníci  (tzv. tlumočník s garantovanou kvalitou)  jsou v 1. kategorii a účtují si 400 Kč za hodinu, pokud se tlumočení odehrává o víkendu či v noci, bere  450 Kč.

Neslyšící má ze zákona o sociálních službách právo na zajištění tlumočnické služby zdarma. Pokud se stane, že tlumočník po něm vyžaduje nějakou náhradu, má to ihned oznámit do Centra.

Tlumočníci jsou registrovaní v České komoře tlumočníků znakového jazyka. http://www.cktzj.com

Tlumočit ovšem umí a mnohdy i velmi dobře třeba slyšící příbuzní neslyšících, kteří ani akreditovaný kurs nemají, mají své vlastní zaměstnání a nepracují pro zprostředkovatelskou organizaci. I ti mohou tlumočit a je už na dohodě s neslyšícím, zda mu službu poskytnou bezplatně či si vezmou nějakou odměnu.

Tito „neakreditovaní“ tlumočníci ovšem už nejsou za tuto službu placeni v rámci zákona o sociálních službách z prostředků organizace, jež tlumočnické služby oficiálně poskytuje. Pro neslyšícího již proto tato služba není zdarma a musí za ni zaplatit, pokud ovšem službu nezasponsoruje nějaká nadace či jiná nezisková organizace.

Pokud by se někdo chtěl stát oficiálně tlumočníkem a pracovat například pro Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, bude potřebovat vedle standardních věcí jako je např. výpis z rejstříku trestů nebo ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání, také doklad o absolvování akreditovaného  kurzu znakového jazyka v rozsahu alespoň 150 hodin (úředně ověřený).

Mělo by se jednat o kurz absolvovaný u akreditované společnosti, pokud se jedná o potvrzení vystavena v letech 2008 – 2011. Máte-li potvrzení o absolvování kurzu vydaná před rokem 2007, nemusí se jednat o akreditovanou společnost. Od roku 2012 platí, že kurzy i společnost, která je pořádá, musí mít akreditaci MPSV.

Dále centrum požaduje i doklad o absolvování minimálně 50 hodin tlumočnického vzdělání určeného pro tlumočníky pro neslyšící (semináře a kurzy s touto tématikou) nebo doklad o absolvování tlumočnického vzdělání v oblasti tlumočení pro neslyšící na VŠ

Pro ty, kteří by uvažovali o práci tlumočníka do znakového jazyka, jsou uvedeny informace o podmínkách, za kterých se můžete stát tlumočníkem, na webu Centra pro zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.

Centrum pro zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Další informace včetně odměn tlumočníků jsou například na stránce tlumočnické komory

http://www.cztn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=74

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.