Krása: Posouzení všech držitelů průkazu OZP se nestihne

vaclav-krasa

Průkazy OZP jsou znovu žhavým tématem. O ukončení platnosti všech průkazů k datu 31. 12. 2015 jednali: Předseda NRZP ČR Václav Krása, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a předseda vlády Bohuslav Sobotka. Co z jednání vyplývá?

Již jsme vás informovali, že s koncem roku 2015 přestanou platit všechny stávající průkazy OZP, které handicapovaní mohou v současné době využívat. Podle zákona by tak mělo do konce roku 2015 dojít k posouzení nároku na průkaz OZP u několika set tisíc lidí. Podle Václava Krásy je to v drtivé většině případů zcela zbytečné, protože handicapovaní budou posouzeni tak, že nárok na průkaz mají. Bude se tak podle něj jednat o zbytečné zatížení postižených, kteří mnohdy mají s jednáním s úřady pochopitelné problémy, ale půjde i o pravděpodobně nezvladatelné zatížení státní správy.

Předseda NRZP ČR vznesl tyto námitky na zmiňovaném jednání s ministryní Marksovou a premiérem Sobotkou.

„Společně s paní ministryní jsme se shodli na tom, že není možné do tohoto data posoudit všechny držitele průkazů OZP a provést správní řízení u všech dosavadních držitelů průkazů. Začíná být shoda na tom, že k 31. 12. 2015 dojde pouze k výměně průkazů s tím, že posudkový orgán má právo ze zákona kdykoliv provést kontrolu zdravotního stavu a nově posoudit, zda zdravotní stav odpovídá přiznanému stupni průkazu OZP,“ uvedl po jednání Krása.

V praxi by to tedy znamenalo, že každý dostane nový průkaz a Lékařská posudková služba by se věnovala pouze těm handicapovaným, kterým u průkazu OZP skončila rozhodná doba a nebo těm, u kterých je předpoklad změny zdravotního stavu. Opět je ale nutno zdůraznit, že žádný handicapovaný nemusí vyvíjet svou iniciativu. Úřad ho vždy vyzve v případě potřeby k součinnosti. Pokud se budou ke konci příštího roku objevovat případy, kdy někdo ještě nebude mít nový průkaz, včas se o tom od nás dovíte a jistě bude stanoven i nějaký postup, jak se v takovém případě máte zachovat.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.