Výměna průkazů OZP bude jednodušší

Držitelé průkazů mimořádných výhod (průkaz MV) a průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP) absolvují lékařské posouzení a správní řízení o vydání nového dokladu jen v případě, že platnost jejich současného průkazu skončí v nejbližších měsících. Tedy do doby, než vejde v účinnost novela zákona o poskytování dávek OZP.

Změna by měla lidem se zdravotním postižením administrativně odlehčit.

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, došlo mimo jiné i ke zrušení institutu mimořádných výhod (MV), na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové průkazy (kartičky) s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy MV jsou platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. 12. 2015. K tomuto datu skončí platnost všech průkazů MV. Lidé tak budou moci nadále čerpat benefity pouze po předložení průkazu OZP.

V současné době jsou krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) povinny zahajovat u držitelů průkazů MV, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, správní řízení o přiznání průkazu OZP podle legislativy, která je účinná od 1. 1. 2014. Tento úkon musí provést ještě před tím, než uplyne doba platnosti průkazu MV. Smyslem tohoto postupu je zabezpečit plynulý nárok na průkaz a případně na benefity, které z něj vyplývají.

Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu v městské hromadné dopravě (tramvaj, trolejbus, autobus, metro), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah benefitů se liší podle typu průkazu OZP.

Podle oznámení MPSV z 15. 4. 2014 připraví ministerstvo novelu zákona, kterou tato povinnost skončí. Cílem nové právní úpravy je nastavit pravidla tak, aby držitelé průkazů MV dostali průkaz OZP podle předpisů účinných od 1. 1. 2014 automaticky, aniž by museli znovu procházet posouzením zdravotního stavu u posudkového lékaře příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Vzhledem k délce legislativního procesu může novela nabýt účinnosti přibližně začátkem roku 2015.

„Úřad práce ČR velmi vítá jakékoli právní úpravy, které povedou ke zjednodušení života osob se zdravotním postižením. Stejně je tomu i v rámci plánovaného automatického vydávání průkazů OZP. Do doby než novela vstoupí v účinnost, ale musíme postupovat podle stávající legislativy,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

V praxi to znamená, že ÚP ČR bude pokračovat v zahajování správních řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP u klientů pobírajících příspěvek na mobilitu, kterým v průběhu roku končí platnost průkazu MV. Toto správní řízení zahájí přibližně dva měsíce před koncem platnosti průkazu MV a bude klienta o této skutečnosti informovat. Tento postup bude platit do doby, než vejde v účinnost novela zákona o poskytování dávek OZP. V případě lidí, kteří mají přiznány mimořádné výhody bez časového omezení a kterým končí platnost průkazu MV „ze zákona“ 31. 12. 2015, řízení zahajovat nebude.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.