Pacientova psychiatrička chce polovinu jeho dědictví

Česká televize odvysílala ve svém pořadu Reportéři ČT příběh, ze kterého je patrné, jak to může dopadnout, když za syna, který ani není nesvéprávný, rozhodují rodiče. Jeho psychiatrička nyní požaduje polovinu rodinného majetku.

Rodiče celý život šetřili na to, aby jejich postižený syn měl dobrou péči i po jejich smrti. Neměli žádné příbuzné, a tak uzavřeli dohodu se synovou psychiatričkou, že na ni přepíší půlku rodinného majetku, když se bude o syna trvale starat.
Jenže synovi se její péče vůbec nelíbila. Po půl roce ji opustil. A psychiatrička teď požaduje půl rodinného majetku, jak bylo sepsáno v závěti, a to i když podmínky nesplnila a navíc už dříve od rodiny dostala asi 3 milióny Kč a některé nemovitosti.
Pan Gabriel Michajlov trpí od mládí epilepsií a různými psychickými nemocemi. S manželkou žije v malém domku po rodičích ve Straškově nedaleko Vodochod.

redaktorka:
„Paní Koblasová se seznámila se svým mužem Gabrielem Michajlovem díky psům. Přes 10 let pravidelně navštěvovala rodinu pana Gabriela, navzájem si pomáhali, ale pak se pohádala s jeho matkou a kontakt se přerušil.“

manželka Gabriela Michajlova:
„My jsme se nikdy nepohádali až do roku 2007, kdy prostě Edita začala být podrážděná a dokonce začala křičet na něho, na mě byla prostě protivná. A já jsem to nějak brala osobně. A já jsem jí řekla, víš co, jestli si myslíš, že mně jde o ten tvůj majetek, tak si ho nech. Práskla jsem dveřma a odešla jsem.“

redaktorka:
„Rodiče se celý život strachovali, jak to s jejich nemocným synem dopadne, až zemřou. Šetřili, aby ho zabezpečili. Když zemřeli, zanechali po sobě poměrně slušný majetek, ke kterému se ale jejich jediný potomek nemůže dostat. Dědictví totiž blokuje třetím rokem soudní spor, který vyvolala druhá dědička. Tou je paní doktorka Niederlová, bývalá dlouholetá synova psychiatrička. Rodiče jí odkázali polovinu majetku s jedinou podmínkou, že se o tehdy ještě svobodného syna řádně postará. To se ale nestalo.“

bývalý kolega Edity Michajlovové, Kadlec:
„Dohodli se spolu, vím, že dokonce ta dohoda vyústila v to, že byl adaptován byt, kde ta ošetřující lékařka bydlela. A syn tedy měl být ubytován právě společně tedy s tou ošetřující lékařkou.“

Věra Niederlová odmítá České televizi poskytnout nějaké smysluplné vyjádření. Když ji redaktorka žádala o rozhovor, tak řekla, že jí odpovědi na dotazy pošle e-mailem, prý chce celou situaci podrobně popsat. Avšak na e-mailu se vyjádřila jen, že nebude situaci konkrétně komentovat.

redaktorka:
„Pro připomenutí, podmínky v závěti zněly jasně. Doktorka dostane půlku rodinného majetku, když se o nemocného syna postará. V penězích a nemovitostech jde o miliony korun. Jenže rodiče se pak rozhodli jednat rychle a část tohoto majetku na lékařku převedli už za svého života. Konkrétně jí poslali zhruba 3 miliony korun a nechali jí polovinu domku ve Straškově a polovinu bytu ve Vokovicích. Na tyto nemovitosti sice má lékařka kupní smlouvy, peníze, asi milion a čtvrt, se však na rodinných účtech nikdy neobjevily.“

manželka Gabriela Michajlova:
„Ona tvrdí, že toto zakoupila, já si myslím, že to nekoupila, protože tutéž nabídku jsem dostala od Edity asi 2 roky nebo rok a půl předtím já s tím, že ušetříme hodně peněz za darovací daň. Proto se to jakoby prodá.“

Psychiatrička to na policii vysvětlila následovně:
„Potvrzení o zaplacení bylo pouze formou podpisu v kupních smlouvách, doklad o zaplacení jinak není. Zaplacení částky byla osobně přítomna i notářka paní Habartová na Praze 2.“
Jenže takový převod v hotovosti by byl v rozporu se zákonem a paní notářka, na kterou se doktorka odvolává České televizi nic nepotvrdila.
Zatímco rodiče pana Michajlova dožívali v seniorském domě na pražském hagiboru, tak on bydlel v bytě psychiatričky, jenže po půl roce odešel.

Gabriel Michajlov, manžel Marie Koblasové:
„Jedl jsem z polotovarů nějaký 4 knedlíky, na druhý straně bylo maso a bylo to, jako takovej blaf, kterej by nejed ani pes.“
A tak pan Michajlov přemýšlel jak z neblahé situace ven a našel spásu ve své bývalé přítelkyni.
„Zavolal mi, jestli se může vrátit. Jestli může přijít bydlet ke mně. Tak já jsem mu ještě, myslím, dvakrát řekla, že ne, protože jsem nevěděla, prostě jsem si to chtěla rozmyslet. No, a vlastně až mně řekl pár věcí, tak jsem řekla, víš co, tak si to sbal a přijeď, když chceš. No, a přišel.“
Poté zemřela matka Gabriela Michajlova, to bylo v době, kdy už bydlel se svou ženou.
„2 měsíce poté jsme dostali od soudu návrh na znesvéprávnění, že byl podán tatínkem. Tak jsem se tatínka zeptala, tatínek mně řekl, že, já jsem říkala, prosím tě, cos to udělal, no, ona mně to paní doktorka přinesla už sepsané jenom k podpisu na Hagibor.“
Otec si naštěstí vše rozmyslel a žádost stáhl.
„Kdyby byl bývalý pacient paní doktorky prohlášen za nesvéprávného, tedy respektive zbaven způsobilosti k právním úkonům, jak by to mělo být správně, a to na základě rozhodnutí soudu, tak by se paní doktorka stala jedinou osobou, která disponuje celým majetkem jeho rodičů,“ řekl v ČT nezávislý právník Miroslav Duda.
„Hlavně já jsem se v té úplně první chvíli bála, že ho znesvéprávní a bude si s ním moct dělat, co chce. Takže jsme se vzali. Já jsem to prodiskutovala i s tím tatínkem., a také proto, že prostě jsem slíbila, že když se něco stane, nikdo nepočítal s tím, že umře první Edita, že prostě mu pomůžu.“

redaktorka:
„Jak už víme, paní doktorka si za půl roku péče přišla na slušné jmění. Dodnes ale trvá na splnění závěti, ve které jí rodiče slibovali ještě víc, polovinu veškerého majetku. Po matce zůstalo na společných účtech manželů zhruba 6 milionů korun. Otci náležela polovina a synovi a paní doktorce čtvrtina. Otec se ale rozhodl zrušit původní závěť a všechno v nové závěti odkázal synovi. Nemohl už ovšem zrušit manželčinu část závěti. Jinými slovy, doktorce čtvrtinu rodinného majetku nikdo vzít nemůže bez ohledu na to, že nesplnila jedinou podmínku závěti, a sice péči o syna.“

„Já jsem se o něj postarala, potom přišla paní Koblasová, která jaksi se do toho vložila a syna jaksi od nás vytáhla, když to řeknu takhle,“ oponuje bývalá psychiatrička pana Michajlova.
Otec Gabriela Michajlova sepsal před smrtí závěť, ve které vše odkazuje synovi. Závěť ale psychiatrička napadla u soudu, s tím, že otec byl nepříčetný a oháněla se i znaleckým posudkem, který však neexistuje.
„S paní doktorkou jsem byl domluvenej, že tento posudek vypracuji, ale jak už jsem před chvílí hovořil o tom, tak nakonec k tomu nedošlo,“ říká soudní znalec Ladislav Procházka.
Psychiatrička jen tvrdí, že se snažila rodinný majetek ochránit před různými podvodníky. „Začala, když to řeknu jako nějak úplně natvrdo, vulgárně, intrikovat proti nám. Začla navštěvovat pana Michajlova, nosit mu kastrůlky, ovlivňovat ho a po nějaké době přesvědčila syna, aby se přistěhoval k ní od nás,“ tvrdí psychiatrička. A dodává: „Nezbývá mi nic jiného, než dokázat soudní cestou, že jsem nic zlého neprovedla a postupovala tak, jak bylo nutné.“
„Moje manželka, ta je výborná kuchařka. Zároveň je sanitářka. Opatruje mě. A je výborná manželka a je mojí velkou oporou. A právě proto, že je mojí velkou oporou, tak si ve všem rozumíme. Ve všem,“ říká pan Michajlov. A neskrývá optimismus: „Šanci vidíme velkou. Že porazíme tu doktorku Niederlovou už v tom, že hlavně nejenom morálně bych ji chtěl položit, ale i aby ona už nedostala vůbec nic.“

Reportéři ČT

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.