Osobní asistenti se dočkali ocenění

Péči o děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením a ochraně pracovníků v sociálních službách byl věnovaný dvoudenní seminář pro osobní asistenty zaměstnané ve svitavském středisku sociálních služeb Salvia.

Akreditované školení se konalo ve dnech 27. a 29. října, patří ke třem podobným akcím, které jsou pořádané každý rok.

Mezi účastníky zavítala také náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči. Osobním asistentům poděkovala za práci ve prospěch rodičů, ale také učitelů při výuce.

„Asistenti v podstatě představují oči, uši a ruce dětí, které by se bez jejich odborné pomoci neobešly. Vedle hluboce zakořeněného lidského přístupu k potřebným je jistě přínosné také jejich další vzdělávání. Podobná školení proto považuji za velice potřebná a jsem ráda, že se na nich podílejí také žáci našich škol. V tomto případě Vyšší odborné školy pedagogické z Litomyšle,“ hodnotila přínos akce a její propojení s oblastí školství Jana Pernicová.

První školení bylo věnované životu dětí a dospělých s těžkým zrakovým postižením. Jeho součástí byly rovněž praktické ukázky přibližující běžný život nevidomých. Účastníci se seznámili s pojmy nevidomost, těžká slabozrakost, se vzděláváním, pracovním uplatněním a společenským životem osob se zrakovým postižením i s pomůckami pro nevidomé. Uskutečnila se také teoretická i praktická ukázka čtení a psaní Braillova písma či chůze s bílou holí.

Zhruba dvacet pět procent z celkového počtu osobních asistentů pomáhá seniorům bez věkového omezení. Lektorka se proto v další části školení zaměřila na ochranu pracovníků v sociálních službách, vyrovnání se se smrtí uživatelů sociální péče či týrání. Zabývala se ale například také otázkou špatného jednání uživatele vůči osobním asistentkám, kterým zároveň předala potřebné rady, jak si v takovém případě udržet zdravý odstup. Tématem přednášky byla stádia umírání, postupné smiřování se s odchodem uživatele a předcházení pocitu viny asistenta z jeho smrti.

Každý pracovník v sociálních službách, tedy i osobní asistent, musí v souladu se zákonem 108/2006

Sbírky absolvovat minimálně čtyřiadvacet hodin školení (vzdělávání) za kalendářní rok. Z toho nejméně šestnáct hodin musí představovat školení s akreditací. Každého z posledních dvou školení se zúčastnilo sedmdesát tři zaměstnanců Střediska sociálních služeb Salvia. „Zájem o službu osobních asistentů ze strany dospělých osob a seniorů neustále roste. V současné době máme kapacitu služby sto třicet pět osob ročně. Tuto kapacitu v roce 2014 zcela určitě naplníme,“ dodala ředitelka střediska Ludmila Benešová.

Svitavský deník

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.