Jednou z nejlepších neziskovek je Pferda

ilustrační foto: ElvertBarnes / Flickr.com

Sdružení, které pomáhá postiženým lidem v rychnovském i náchodském okresu, získalo v silné konkurenci prestižní ocenění.

ilustrační foto: ElvertBarnes / Flickr.com

Pferda, sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením, zvítězilo v nezávislém ocenění pro neziskové organizace v České republice nesoucím název „Neziskovka roku 2014“ v kategorii Cena pro nejúspěšnější střední neziskovku za kvalitně řízenou a společensky prospěšnou činnost.

„Neziskovku roku“ vyhlašuje Nadace rozvoje občanské společnosti. Hodnotí profesionalitu jejich práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení.

Cílem ocenění je zviditelnit ty nejlepší neziskové organizace a představit příklady dobré praxe ostatním. Ocenění vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“.

Občanské sdružení Pferda poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením z Rychnovska a Náchodska. „Mezi sociální služby sdružení Pferda patří: kavárny Láry Fáry v Náchodě a v Rychnově n. K., pekárna Láry Fáry v Kvasinách, Takový normální život, tréninkový byt v Rychnově.

Dceřinou společností sdružení Pferda je Láry Fáry, která zaštiťuje chráněná pracovní místa v úklidové firmě Láry Fáry a v pekárně Na Plechu. Sdružení vzniklo v roce 2004, takže letos slaví vítězství nadvakrát. Oslavuje deset let od založení a také výhru v Neziskovce roku,“ usmívá se Vendula Brdičková ze sdružení Pferda.

Projekt „Neziskovka roku“ reaguje na rostoucí zájem veřejnosti i dárců o činnost neziskových organizací. Ocenění svou podstatou cílí na vytvoření komplexního přehledu o fungování a kvalitách organizací působících v neziskovém sektoru a zároveň přibližuje silné příběhy z tohoto prostředí široké veřejnosti.

Hodnocení projektů v „Neziskovce roku“ probíhalo ve třech fázích. V první fázi se uskutečnilo přihlášení organizace pomocí sebehodnotícího formuláře. Do soutěže vstoupilo 135 neziskových organizací z celé České republiky.

Po vyhodnocení navštívili úspěšné organizace nezávislí posuzovatelé. Proběhla tedy druhá fáze hodnocení – a to formou rozhovoru s představiteli jednotlivých organizací.

Následně se finalisté zúčastnili osobní prezentace své organizace před nezávislou hodnoticí komisí v Praze.
Pferda se snaží se o rovnoprávné postavení lidí s mentálním postižením, rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, samostatnost a také pracuje na zkvaliťňování života a dalším vzdělávání klientů.
Klienti se učí pracovat a žít samostatně v sociálních službách (kavárny, pekárna, tréninkový byt). Získané dovednosti pak zúročí na chráněných pracovních místech (pekárna Na Plechu a úklidová firma ) a v bytech s dopomocí služby Takový normální život.

„Tito uživatelé mají svůj nový domov, svou práci a svůj volný čas, který tráví tak, jak si sami přejí. Řady těchto uživatelů se budou dále rozšiřovat. Momentálně využívá služby dvaašedesát uživatelů v občanském sdružení Pferda a v úklidové firmě Láry Fáry, obecně prospěšná společnost, je zaměstnáno patnáct osob se zdravotním postižením. Další čtyři zaměstnanecké pozice pro osoby s mentálním postižením byly vytvořeny v nové pekárně Na Plechu a do budoucna jich bude celkem deset,“ podotýká Vendula Brdičková.

Pferda se snaží o to, aby všechny realizované projekty měly smysl pro jejich uživatele s mentálním postižením. To znamená, aby jim pomohly plnohodnotně žít v jejich přirozeném prostředí a přinášely jim řadu příležitostí adekvátní jejich věku.

„Na stejné téma jsme natočili krátké video s podtitulem „My jsme dospělí“, které můžete zhlédnout na www.pferda.cz nebo na facebookových profilech kavárny Láry Fáry a sdružení Pferda,“ dodává Vendula Brdičková.

Lepší život Pferda je sdružení, které poskytuje sociální služby dospělým s mentálním postižením z Rychnovska a Náchodska. Snaží se o rovnoprávné postavení lidí s mentálním postižením. Rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti a samostatnost. Snaží se o zkvaliťňování jejich života a jejich další vzdělávání.

„Tito uživatelé mají svůj nový domov, svou práci a svůj volný čas, který tráví tak, jak si přejí. Řady těchto uživatelů se budou dále rozšiřovat.“

Vendula Brdičková, sdružení Pferda

 

Pferda – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením vzniklo v roce 2004. Působilo na poli volnočasových aktivit pro osoby s mentálním postižením a pořádalo několikrát do roka tábory a pobyty. V roce 2005 zareagovalo na situaci dospělých lidí s mentálním postižením v regionu Rychnova nad Kněžnou a chtělo jim pomoci najít adekvátní uplatnění a činnost k jejich věku. V prosinci téhož roku otevřelo tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, která funguje jako sociální služba sociální rehabilitace. Jelikož sdružení Pferda chtělo svou činnost dále rozvíjet a její představitelky viděly u klientů další potenciál, přišly v roce 2008 se dvěma novými projekty – tréninkovým bytem v Rychnově nad Kněžnou, který funguje jako sociální služba sociální rehabilitace, a chráněnou dílnou – úklidovou firmu Láry fáry, která vznikla pod nově založenou obecně prospěšnou společností Láry Fáry o.p.s. Vzhledem k tomu, že kapacita tréninkové kavárny Láry Fáry byla dlouhodobě naplněna a pořadník čekatelů se stále rozšiřoval, o.s. Pferda se rozhodlo založit tréninkovou pekárnu Láry Fáry, která sídlí v Kvasinách, v areálu Ústavu sociální péče pro mládež. Tento projekt také vyřešil zásobování kavárny Láry Fáry čerstvými výrobky. Na tréninkový byt navázal v roce 2010 projekt Takový normální život, což je sociální služba podpora samostatného bydlení a je to služba pro klienty, kteří se rozhodli žít sami a potřebují jen malou míru asistence. Posledním projektem, který o.s. Pferda rozjelo, je náchodská tréninková kavárna Láry Fáry 2, která se otevřela veřejnosti v únoru 2011.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.