Rizika látky ve výrobku „INSECT/ Sada ještěrky v sáčku“

Informace MZ ČR o rizicích látky ve výrobku "INSECT/ Sada ještěrky v sáčku" 


"INSECT/ Sada ještěrky v sáčku"
Popis:  Sada 4 ks různobarevných plastových cca 12 cm dlouhých ještěrek vložených do
plastového průhledného sáčku. Sáček je nahoře uzavřen barevným kartonem. Na kartonu
se nachází anglický název výrobku INSECT (česky: hmyz) a obrázky různého hmyzu
(obojí nekoresponduje se skutečným obsahem výrobku i českou etiketou), značka shody
CE, různé anglické texty (země původu, varování před obsahem malých částí a s tím
související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let - vyjádřeno také
piktogramem), recyklační symbol a další texty v různých jazycích. Na karton je
nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, popisem obsahu sady, druhu
materiálu, určení výrobku pro děti nad 3 roky (textem, číselně a piktogramem),
upozornění na obsah malých částic a nebezpečí jejich polknutí, země původu, kód
výrobku, neexistující čarový kód, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram
použitého materiálu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí
(piktogram "basketbalisty").

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 2,75 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).


Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.