Babička je na mně kvůli zdravotnímu stavu závislá. Mohu na ni získat finační podporu?

ilustrační foto: Fred W. Baker III / Flickr.com

Dotaz: Žiji se svou babičkou. I když není zcela nemohoucí, je na mě hodně závislá. Trpí demencí, špatně chodí apod. Můžu na péči o ni dostat nějakou finanční podporu?

ilustrační foto: Fred W. Baker III / Flickr.com

Odpověď:
Z popisu zdravotního stavu Vaší babičky lze usuzovat, že by mohla mít nárok na příspěvek na péči. O ten si můžete požádat na Vaší pobočce Úřadu práce.
Při posuzování nároku na příspěvek se přímo k Vám domů dostaví sociální pracovník úřadu práce a provede tzv. sociální šetření, tedy zjistí, při kolika základních životních potřebách potřebuje Vaše babička pomoc.

Lékařská posudková služba bude následně posuzovat zdravotnís tav babičky podle podkladů, které získá od jejích ošetřujícího lékaře.

Následně Vám přijde rozhodnutí, proti kterému se můžete odvolat. Celý proces by neměl trvat déle než tři měsíce a případný příspěvek Vám bude vyplacen zpětně k datu, kdy si Vaše babička zažádala.
Pro úplnost uvádím i deset základních životních potřeb a jednotlivé stupně příspěvku na péči:

10 základních životních potřeb:
mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.
Příspěvek na péči se přiznává ve čtyřech stupních:
– I. stupeň – lehká závislost – každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při 3 nebo 4 základních životních potřebách (příspěvek ve výši 800, Kč měsíčně)
– II. stupeň – středně těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 5 nebo 6 základních životních potřebách (4.000,/měsíc)
– III. stupeň – těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 7 nebo 8 základních životních potřebách (8.000,/měsíc)
– – IV. stupeň – úplná závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 9 nebo 10 základních životních potřebách (12.000,/měsíc)

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.