Ceny MOSTY předány. Celkem o prvenství soutěžilo 90 projektů

Ceny NRZP ČR MOSTY (foto) byly předány svým vítězům. Slavnostní předávání proběhlo i za patronace paní Livie Klausové a Michala Haška.

NRZP ČR ocenila projekty, které vznikly nebo byly realizovány v průběhu roku 2014. Jednotlivé projekty se zaměřovali na zdravotně postižené lidi, na zlepšení jejich životních možností a začlenění do společnosti. Celkem bylo přihlášeno 90 projektů, které soutěžily ve třech kategoriích. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Kongresovém sále hotelu Voroněž pod patronací bývalé první dámy paní Livie Klausové a hejtmana Jihomoravského kraje pana Michala Haška.

Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:
I. kategorie – instituce veřejné správy (11 projektů)České dráhy, a.s. – za projekt „Cestu si objednávám z pohodlí svého domova“ – objednávání bezbariérových spojů pro osoby s omezenou schopností pohybu.

II. kategorie – nestátní subjekt (55 projektů) METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA, o.p.s. – za program „Škola bez bariér“ – škola podporuje studenty se zdravotním postižením, během 12 let prošlo studentským programem 250 mladých lidí s pohybovým či jiným postižením (studium zdarma). Škola je bezbariérová a zároveň některé tyto studenty dál zaměstnává.

III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením (24 projektů)
Jana Hrdá (in memoriam) – za mnohaleté profesionální úsilí a mimořádný přínos při prosazování osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením.

Zvláštní cenu udělil hlavní partner předávání cen společnost Opel Česká a Slovenská republika a její program Opel Handycars, a to panu Heřmanu Volfovi za aktivity spojené se sportovními a jinými akcemi, které pomáhají v začleňování OZP do společnosti.

Předseda NRZP ČR Václav Krása také nezapomněl poděkovat všem partnerům. „Partnerem předávání cen byly Jihomoravský kraj, statutární město Brno, společnost Opel Česká a Slovenská republika a její program Opel Handycars, cestovní kancelář Vítkovice Tours, Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova Brno. Slavnostní předávání se uskutečnilo za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Nakladatelství UMÚN s.r.o,“ vyjmenoval všechny partnery akce Krása. A dodal, že celým programem prováděl známý moderátor Aleš Cibulka a hudební kulisu vytvořil zpěvák Ladislav Kerndl, zpěvačka Tereza Kerndlová a skupina Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.