Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

ilustrační foto: Photoxpress

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící je projektem Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Poskytuje tlumočnické služby lidem se sluchovým postižením i slyšícím lidem, kteří se potřebují dorozumět s člověkem se sluchovým postižením.

ilustrační foto: Photoxpress

Tlumočnické služby zajišťujeme v rámci celé ČR s pomocí databáze tlumočníků. Výhodou centra je, že jeho prostřednictvím vám poskytneme tlumočnickou službu kdekoli v celé ČR.
Služba není věkově omezena.
Vycházíme vstříc individuálním a specifickým potřebám klienta (objednat tlumočení z/do ČZJ, z/do znakované češtiny nebo artikulační tlumočení aj.). Jsme schopni zprostředkovat simultánní přepis pro nedoslýchavé a ohluchlé lidi. Tlumočení je klientům poskytováno bezplatně na základě včasné objednávky.
Naše služby lze využít přes telefon, SMS, e-mail, Skype, ICQ, registrace na www.cztn.cz a také osobně.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

jen SMS: 776 701 502 jen tel.: 776 635 155 Oovoo: cztn-tlumoceni Skype: CZTN-tlumoceni E-mail: tlumoceni.cztn@seznam.cz Otevírací doba: více na www.cztn.cz

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY?

– Neslyšícím a nedoslýchavým lidem preferujícím při komunikaci se slyšícím okolím český znakový jazyk nebo znakovanou češtinu. * Ohluchlým a nedoslýchavým lidem komunikujícím mluvením, odezíráním a psaným projevem. * Hluchoslepým lidem komunikujícím pomocí specifického tlumočení s využitím českého znakového jazyka a pomocí Lormovy abecedy. * Slyšícím lidem, kteří potřebují komunikovat s neslyšícími, nedoslýchavými, ohluchlými a hluchoslepými lidmi.

Barbora Herzánová
Gong

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.