Počet dětí s autismem stoupá

ilustrační foto: Lance Neilson / Flickr.com

Nepochopení, nedostatek lékařů a psychologů nebo špatné zázemí. To je jenom pár věcí, které trápí rodiče dětí s autismem. Na jihu Čech proto pro ně založili spolek i vlastní sociální zařízení. Hostem Ranního interview Radiožurnálu byla Milena Urbanová, která stála u zrodu organizace Autisté jihu.

ilustrační foto: Lance Neilson / Flickr.com

:Proč stoupá podle vás počet dětí s autismem? Podle statistik ministerstva zdravotnictví jich je až 1,5 %.

Milena URBANOVÁ:
Netroufám si tvrdit, že stoupá počet dětí s autismem, troufám si však říci, že se podstatně zlepšila diagnostika autismu a byla stanovena širší diagnostická kritéria toho, co nazýváme poruchou autistického spektra.

:
Možná v tom je odpověď.

Milena URBANOVÁ,
Z mého okolí znám mnoho rodičů dospělých dětí s autismem, které získaly diagnózu teprve před 8, 9 lety a do té doby bylo společensky nepřizpůsobivé chování jejich dětí, různé agresivní projevy považovány lékaři za nějakou z jiných duševních poruch či výmysly samotných rodičů a tyto děti byly považovány za nějaké mentálně zaostalé, či nevychované. A mnohým rodičům, kteří byli na pokraji svých sil, lékaři nevěřili, že za chování jejich dítěte může být tak závažná neurovývojová porucha jakou autismus bezesporu je.

:
V České republice je nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. Jak dlouho trvá vlastně ta správná diagnostika dětí po projevech prvních příznaků tak, jak o tom mluvíte?

Milena URBANOVÁ:
No samozřejmě rodiče těchto dětí si těch různých odlišností v chování svého dítěte všimnou dříve nebo úplně nejdříve, řekla bych po prvním, obvykle po tom prvním roce života a sami upozorní lékaře na zvláštnosti v chování dítěte. Okolo dvou let jsou většinou již nápadnosti v chování zřetelnější, ale i tak se může stát, že dítě po dlouhou dobu zůstane bez speciálního vyšetření, pokud právě sám rodič nebo dětský lékař situaci nezačnou řešit a neobrátí se na odborníka. Tady bych upozornila na to, že právě ta včasná diagnostika, včasně stanovená diagnóza a následně vhodné metody práce s dítětem vedou k celkovému zklidnění té rodinné situace a ke zlepšení dovedností dítěte.

:
Spolek Autisté jihu si v Českých Budějovicích založili rodiče, jak jsme naznačili, od roku 2010 provozujete auticentrum, které poskytuje sociální služby autistům a jejich rodinám. Ptám se proč? Nedá se využít státní zařízení? Je jejich péče nedostatečná?

Milena URBANOVÁ,:
No ono to všechno souvisí s povědomím veřejnosti o autismu s tím, že autismus u nás donedávna nebyl tolik známý, nebyly známé projevy chování osob s autismem, ani potřeby těch osob, potřeby rodin, které o ně pečují. A stát, potažmo úřady si neuvědomovaly a obávám se, že ani v současné době si ne všichni uvědomují, jak náročná je péče o osobu s autismem. Právě z důvodu náročnosti té péče je problematické umístit osobu do nějakého státní zařízení, které ať již z důvodu nedostatečného personálního zajištění nebo z toho důvodu, že zařízení nejsou pracovníci znalí přístupu k osobám s autismem, je velmi náročné přizpůsobit chod toho státního zařízení osobám s autismem, protože ta péče o ně je podstatně odlišná, než je například péče o mentálně postižené osoby. Já …

:
Vy sama máte, v péči dítě s poruchou autistického centra. Co vás nejvíc trápí?

Milena URBANOVÁ:
No těch věcí je moc. Obecně bych asi chtěla říci, že nejvíc, co trápí mě i ostatní rodiče je to, že v České republice nemají děti a autismem hrazenou ze zdravotního pojištění žádnou účinnou terapii, či řekněme léčbu na rozdíl od jiných postižení a to i přesto, že autismus je jedno z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje a sám rodič si bez té odborné terapeutické pomoci mnohdy neví s dítětem rady a není mu schopen pomoci.

:
Milena Urbanová byla hostem Ranního interview. Stála u zrodu organizace Autisté jihu, na shledanou.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.