Agentky paní ombudsmanky

Mnozí jsme zaznamenali kauzu, kterou rozpoutala ombudsmanka Anna Šabatová, a to díky svým »agentkám« z romského etnika.

Tyto agentky předstíraly zájem o pronájem bytu a poté, co pracovníci realitních kanceláří zjistili, že se jedná o Romky, odmítli s nimi smlouvu uzavřít. Odůvodnili to tím, že si to nepřeje majitel bytu. Ombudsmanka dospěla k zajímavému názoru, a to, že i odmítnutí takto nastrčené osoby hledající bydlení pouze »naoko« snižuje její důstojnost a vzniká jí tak újma.

»Ve zprávě z šetření jsem se zabývala také otázkou situačního testování. V této věci jsem dospěla k závěru, že nemateriální újma, která vznikne osobě mající diskriminační znak (zde etnicita) ucházející se o bydlení »pouze naoko«, je srovnatelná s újmou vzniklou osobě skutečně hledající bydlení.

Pokud při takovém ověřování dojde k neoprávněnému zásahu do jejích práv, má shodné nároky, jako kdyby se setkala s diskriminací nečekaně,« tvrdí Šabatová. Ve věci byla podána žaloba a tou se nyní bude zabývat Okresní soud v Litoměřicích. Byl však postup paní ombudsmanky použitím situačního testování správný a zákonný? Pokud chce policejní orgán v trestním řízení využít institutu agenta, jedná se o procesně složitý postup, aby agent mohl v zájmovém prostředí působit a jeho činnost musí být povolena soudem.

Ombudsmanka, která by měla dbát na dodržování zákonných norem, si jen tak a z peněz daňových poplatníků takové agentky sjedná a také zaplatí a pak ještě přitakává (a možná i iniciuje) jejich žalobám za diskriminaci. Jak je to však s právem vlastníka věci, zaručené Listinou základních práv a svobod, svobodně nakládat se svou věcí, tedy i právem určit, komu půjčím kolo, auto a jinou věc movitou? A proč si nemohu sám určit, komu pronajmu byt? Bude ombudsmanka hájit i tato práva?

Zdeněk ONDRÁČEK, poslanec (KSČM)

Haló noviny

1 komentář

  1. Ó jak děkuji Bohu, že nic nemám, co by mi někdo mohl ukradnout nebo být dotčen „diškrimináciou“, když bych mu to nechtěl dát…

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.