Mám potíže s páteří. Mám nárok na snížení pracovní schopnosti?

ilustrační foto: machold / sxc.hu

Dotaz: Mám nárok na snížení pracovní schopnosti, když se několik let léčím s páteří?

ilustrační foto: machold / sxc.hu

Odpověď:
Jelikož popisujete své zdravotní potíže jen velmi obecně, nelze říci, zda máte nárok na přiznání jednoho ze tří stupňů invalidního důchodu či zda můžete být uznána osobou zdravotně znevýhodněnou.

Jak o invalidním důchodu tak o OZZ rozhoduje Vaše pobočka České správy sociálního zabezpečení na základě Vašeho zdravotního stavu. O nároku konkrétně rozhodne Lékařská posudková služba ČSSZ, která si od Vašeho ošetřujícího lékaře vyžádá Vaši zdravotní dokumentaci. Dá se proto doporučit, abyste svému lékaři dodala všechny zdravotní správy od specializovaných lékařů, které budou jasně prokazovat Vaše potíže s páteří.

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a. nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Status Osoby zdravotně znevýhodněné uplatníte především ve svém zaměstnání, kde by měl zaměstnavatel brát více ohled na Vaše zdravotní potíže a především může získat od ÚP měsíčně až pět tisíc korun jako příspěvek za to, že zaměstnává zdravotně postiženou osobu. To platí pouze v případě, že zaměstnavatel zaměstnává minimálně 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. V případě, že budete uznána osobou invalidní v prvním až třetím stupni, může zaměstnavatel od ÚP získat měsíčně až osm tisíc korun.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.