90 let od založení sociální služby Domov Větrný mlýn Skalička

V těchto dnech slaví zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením 90 let od svého založení.

Dovolte mi, abych laskavému čtenáři předestřel něco málo údajů z bohaté a dlouhé historie našeho domova po dnešní dny.
První zmínky o obci Skalička, která se původně nazývala Skalka, se objevují už ve 12. století. První písemná zpráva je z roku 1328. Někdy v 16. století již stála ve Skaličce tvrz, která byla počátkem 18. století přebudována na zámeček. Vlastnická práva ke Skaličce mělo více majitelů z řad nižší šlechty, kteří se zde poměrně často střídali. V roce 1878 koupilo Skaličku arcibiskupství olomoucké. Arcibiskupství prodalo, na základě kupní smlouvy ze dne 14. listopadu 1924, zámeček sestrám Družiny Cyrilo¬Methodějské. Následovaly nezbytné stavební úpravy. Poté, 14. června roku 1925, se stává Ústavem Cyrilo¬Methodějským. Právě v těchto dnech tedy slavíme 90 let od jeho vzniku. Zprvu byl určen pro děti od 3 až 18 let věku postižené epilepsií. V uvedený památný den se z Brna přistěhovalo 5 řádových sester a 22 dětí. Zařízení je po celou dobu existence určeno ženám.
Za dobu své existence několikrát změnilo zařízení název. Na tomto místě podáváme přehled všech jeho názvů. 01925 Ústav české katolické Charity 01960 Ústav sociální péče pro děti a mládež 01997 Ústav sociální péče pro mládež a dospělé Skalička 02007 Domov Větrný mlýn Skalička Aktuální stav: Zřizovatelem je Olomoucký kraj. Kapacita 78 klientek – věková hranice od 3 let věku, horní hranice je neomezená. Celkem 54 zaměstnanců, z toho v přímé péči o klientky pracuje 35 pracovníků. 19 zaměstnanců zabezpečuje chod domova na hospodářském úseku (THP, kuchyň, prádelna, švadlena, údržba, uklízečky). V domově je možno vykonávat nařízenou ústavní výchovu, jinak slouží domov především mentálně a tělesně postiženým ženám.
Zabezpečujeme zdravotní péči ve spolupráci s dětským lékařem, praktickým lékařem, zubařem, psychiatrem a neurologem. Praktičtí lékaři pro děti a dospělé u nás ordinují zpravidla 1x za 14 dnů. Ostatní specialisté dle potřeby, zpravidla však 1x za 6 týdnů. Na zdravotním úseku pracují jak zdravotní sestry, tak pracovnice v sociálních službách pro výkon ošetřovatelské péče.
Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a na jeho doporučení, vozíme některé děti do nedalekých Hranic do školy, do Dětského centra na Struhlovsku.
Cílem péče v našem zařízení je dosažení co možná nejvyššího stupně společenského a pracovního zapojení a zajištění harmonického a všestranného rozvoje osobnosti klientky. Výchovu a vzdělávání v zařízení uskutečňujeme prostřednictvím zájmové činnosti, individuálního plánování a možností seberealizace. Vychovatelka a pracovnice v sociálních službách pro nepedagogickou výchovnou činnost pracují s klientkami s různým stupněm postižení. Výchovné činnosti jsou zaměřeny na sebeobsluhu a jednoduché domácí práce. Klientky se učí pečovat o sebe i o druhé, starají se o prádlo, uklízí si a podle zájmu se učí v kroužku vaření připravovat jednoduchá jídla. Podle zájmu, schopností a potřeb navštěvují klientky terapeutické dílny – keramickou, textilně výtvarnou a dílnu ručních prací. Zde nalézají pracovní uplatnění, seberealizaci a zdokonalují svou zručnost. Své vlohy mohou rozvinout v oblasti ručních prací i v ovládání PC. Pod vedením cvičitele mají možnost upevňovat svou kondici v posilovně, cvičit jógu nebo jezdit na cyklotrenažérech. Pravidelně každý týden chodí cvičit do místní sokolovny. Chodí na vycházky do přírody. Další hezké chvilky tráví v muzikoterapii nebo při relaxaci na vodním lůžku. S některými klientkami s narušenou komunikační schopností pracuje speciální pedagog – logoped. Ve volném čase se klientky věnují svým koníčkům – pletení, háčkování, sledování televize, procházkám a poslechu hudby. Důležitou složkou výchovy je pracovní terapie, kdy klientky v rámci svých možností a schopností vypomáhají v kuchyni a prádelně.
V roce 2012 jsme v říjnu zahájili provoz ve zcela novém lůžkovém pavilonu. Byl vybudován nákladem 35 milionů korun a slouží především jako ubytovací kapacita pro 40 klientek. Pavilon plní vysoké nároky na současné trendy v ubytování klientek sociální péče. Převážně třílůžkové pokoje, ale také i dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním sociální zařízením. V tomto pavilonu se nyní nově nachází i tzv.cvičný byt,kdese dvě klientky snažíme vést k co největší samostatnosti v péči o sebeobsluhu a domácnost. Byt je standardně vybaven jako jakákoliv běžná domácnost spotřebiči a dalším vybavením.
Celý domov je umístěn v rozlehlém parku, v němž se zrcadlí i cca 0,4 ha rybník. Je zde velké množství starých, velebných stromů. V roce 2011 vyhrála naše alej národní soutěž „strom roku“. V současné době je dokončována jeho kompletní a rozsáhlá revitalizace. Předání hotového díla má proběhnout v polovině prázdnin. Revitalizace trvala rok a půl. Uskutečnila se pomocí fondů EU. Náklady činily 6,7 milionu korun. Během revitalizace bylo vykáceno kolem 300 starých stromů. Následně bylo vysazeno kolem 400 stromů nových. Upraveno bylo nespočetné množství keřových skupin a porostů. Založena byla nová štěpnice, sad 75 ovocných stromů, hlavně původních českých druhů a odrůd. Celková výměra upravované plochy je cca 7 ha. Park chceme, za dodržování jistých pravidel z důvodu poslání zařízení, zpřístupnit i veřejnosti. Jako logo domova jsme si zvolili větrný mlýn. V obci je totiž starý dřevěný větřák, jenž je veden jako kulturní památka. Tato okolnost nás inspirovala i k novému pojmenování zařízení na „Domov Větrný mlýn Skalička“ v polovině roku 2007.
Skaličku najdete nedaleko od Hranic, kdy po jízdě kolem lázní Teplice nad Bečvou ve směru na Valašské Meziříčí, odbočíte ve směru na Bystřici pod Hostýnem. Vzápětí, ihned po přejetí mostu přes řeku Bečvu, však odbočíte ve směru na Kelč a Ústí. V Ústí se dáte po projetí obce vlevo a přijedete rovnou k nám.
Nashledanou ve Skaličce.

Foto:

O autorovi: Zaslal Antonín Němec ředitel DVM Skalička

Hranický týden

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.