Co dělat, když se postižená osoba nemůže dostavit na úřad k výměně občanského průkazu?

Jak se dá vyřešit situace, kdy je člověk ze zdravotních důvodů neschopen dojít na úřad, aby si vyměnil svůj občanský průkaz? A je možné, aby člověk, kterému je nad 70 let, mohl mít průkaz neplatný? Na tyto dotazy jsme se zeptali tiskové mluvčí Ministerstva vnitra Martiny Němcové.

„V případě, že občan není schopen se ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů dostavit k výměně občanského průkazu na obecní úřad s rozšířenou působností, měl by telefonicky kontaktovat obecní úřad s rozšířenou působností správního obvodu, kde se zdržuje. Tento úřad připraví žádost a po domluvě termínu se dostaví k občanovi s off-line stanicí. Na této stanici pořídí digitalizovanou podobu a podpis žadatele. Žádost je následně prostřednictvím úřadu odeslána k výrobě občanského průkazu. Předání vyhotoveného občanského průkazu je opět realizováno prostřednictvím off-line stanice pracovníkem úřadu.
V případě, že lze využít podobu a podpis žadatele, které jsou vedeny v informačním systému evidence občanských průkazů nebo evidence cestovních dokladů a tyto údaje nejsou starší jednoho roku, může podat žádost o vydání občanského průkazu zmocněná osoba. Převzetí občanského průkazu by v tomto případě bylo nutné opět realizovat prostřednictvím off-line stanice (výjezd úředníka k žadateli).
I občané starší 70 let musí mít platný občanský průkaz. Od 1. ledna 2016 se občanům starším 70 let vydává občanský průkaz s dobou platnosti 35 let.“

Jiří Marek
invArena

2 komentáře

  1. Dobrý den,
    jaký § jakého zákona úřadům toto přikazuje?
    myslím obecně. Mě např. úřad vyzval, abych se osobně přijela seznámit s podklady stavebního řízení souseda.
    Je nějaký obecný § který úředníkům přikazuje aby invalidům to bud zaslali emailem, nebo mu je přivezli domů k nahlédnutí?

  2. Pokud někdo není schopen podpisu, nebo vždy stejného podpisu lze na OP mít razítko podpisu nebo jaké jsou možnosti, člověk je jinak způsobilý a chce si vše obstart sám, bez druhé osoby.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.