Mohu dostat příspěvek na obě sluchadla?

ilustrační foto: Kateweb / Flickr.com

Dotaz: Mám oboustrannou ztrátu sluchu do 80 dB a nosím dvě sluchadla. Prý mám nárok ale pouze na příspěvek na pouze jedno sluchadlo. Je to pravda?

Ano, nárok je dosud jen na jedno sluchadlo, přestože pacient špatně slyší na oboje uši a potřebuje obě sluchadla.

Jedinou výjimkou jsou lidé, kteří mají o značné zrakové postižení a splňují tak potřebná kriteria pro sluchovou i zrakovou vadu.

Od 1.7.202 je umožněna nadstandardní úhrada binaurálních sluchadel pro hluchoslepé klienty.

Pro předpis sluchadla pro hluchoslepého klienta je prvořadé stanovisko pověřeného oftalmologického pracoviště s označením S4 ( vybraná pracoviště odbornou společností J.E.Purkyně, která mohou předepisovat drahé optické pomůcky slabozrakým klientům) a stanovisko odborného lékaře S3. pracoviště S4 vyplní I. A III. část tiskopisu ( tiskopis dodán pracovištím S4). Součástí tiskopisu je i vyjádření praktického lékaře, případně dalšího specialisty, hodnotící další zdravotní postižení. Foniatr S3 nebo lékař ORL S3 po vyšetření sluchu klienta na základě závěru pověřeného oftalmologa rozhodne, že klienta lze považovat za hluchoslepého a má nárok na sluchadla hrazená z veřejného zdravotního pojištění pro tuto skupinu postižených klientů.

Sluchadla pro hluchoslepé klienty předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti ORL a FON, vlastnící Osvědčení ORL společnosti opravňující jej k předpisu a výdeji sluchadel. Hluchoslepým pojištěncům do 18 let smí předepsat a vydat sluchadlo pouze foniatr vlastnící osvědčení S3.

Hluchoslepý pojištěnec má bez ohledu na věk na nárok na oboustranou korekci a kvalitní sofistikovaná sluchadla s automatickým režimem přizpůsobování k okolním zvukům, je však bezpodmínečně nutný souhlas Komise řešící problematické případy v přidělování sluchadel.

Kritériem pro zařazení klienta mezi hluchoslepé je oboustranná středně těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu nad 40dB na 500, 1000 a 2000 Hz na lepším uchu, ztráta sluchu slyšení 40 – 65 %) podle tónového audiogramu.

Ve vyjímečných případech lze požádat o přidělení sluchadel podle pravidel pro hluchoslepé klienty i u ztrát nižších ( nad 30dB na frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz) nebo i u jednostranných ztrát ( při průměrné ztrátě na postiženém uchu 40dB), jsou-li k tomu závažné důvody ( např.další tělesné postižení ) a má-li sluchadlo prokazatelný efekt. Žádost v tomto případě musí být velmi podrobně zdokumentována a zdůvodněna.

Povolení zvýšené úhrady u vysoce sofistikovaných digitálních sluchadel, lze umožnit pouze bylo-li prokázáno signifikantní zlepšení srozumitelnosti řeči srovnávací zkouškou s analogovým nebo digitálním sluchadlem. U hluchoslepých klientů, kde správně nastavené standardní analogové či digitální sluchadlo s kvalitně zhotovenou ušní tvarovkou plně poskytuje požadovanou korekci, není plná úhrada vysoce sofistikovaného digitálního sluchadla opodstatněná.

Žádost o povolení výjimky pro hluchoslepé klienty musí obsahovat:

1. vyplněný tiskopis „ Žádanka specialistů k předpisu kompenzačních pomůcek pro hluchoslepé“,

2. vyplněný tiskopis „ Žádanka o zvýšení úhrady – výkonu – léčiva –PZT – ostatní,

3. stanovisko revizního lékaře OP VZP, popřípadě revizního lékaře oborové zdravotní pojišťovny,

4. předepsaná audiometrická vyšetření včetně slovní audiometrie bez a se zkoušenými sluchadly dle pokynů uvedených v I.,

5. v případě navrhovaného vysoce sofistikovaného digitálního sluchadla název a kód, vše dle pokynů uvedených v II.. Podrobné zdůvodnění výběru je nutné zvláště v případech ztrát nesplňujících kritéria hluchoslepoty pro jedince starší 18 let ( menší než středně těžká nedoslýchavost, jednostranná sluchová porucha). U pojištěnců od 0 do 2 let objektivní audiometrii nejlépe SSEP v kombinaci s BERA vyšetřením.

Jan Gniesdo

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.