Přispěje úřad práce i na sluchadla?

ilustrační foto: Kateweb / Flickr.com

Dotaz:
Přispívá stát i na sluchadla pro osoby sluchově postižené? Zdravotní pojišťovna totiž přispívá jen 5100 Kč.

Příspěvek na zvláštní pomůcku není možno poskytnout na pomůcku, která je plně či částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, stát, tedy potažmo úřad práce na sluchadlo poskytnout příspěvek nemůže.

Nicméně existuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, na základě, kterého úřady práce mohou poskytnout příspěvek na zvláštní pomůcku. Do výčtu seznamu zvláštních pomůcek sluchadla sice nepatří, ale je zde možnost získat jiné užitečné pomůcky.

III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu:
a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace,
b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu:
individuální indukční smyčka.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu:
a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu:
a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
b) signalizace telefonního zvonění,
c) telefonní zesilovač.

ilustrační foto: Kateweb / Flickr.com

2 komentáře

  1. Ano!
    Zcela souhlasím s komentářem přispěvatele (b o e m y – z 20.10.2015)
    Jsem silně sluchově postiženým občanem ČR – důchodcem s nutností nosit pro kompenzaci sluchu a orientace ne jedno, ale dvě sluchadla současně.Vzhledem k vysoké – téměř 100% strátě sluchu, kdy pořizovací ceny výkoných digitálních sluchadel jsou hodně vysoko (1ks dle výrobce se pohybuje min.od 10 tis. výše, to vše na 5 let – pokud máte kliku bezporuchového chodu sluchadel a pokud ne ………)Ano, nemám nic proti osobnímu příspěvku, ale 50 % i více ?
    Je to silně silně nepoměrné vůči jiným kompenačním pomůckám.
    Kdo to prožívá, ví, o čem to je.

  2. Tohle také volá po nápravě. Stát – úřad práce – přispívá na zvláštní pomůcku 90 %, zbytek platí postižený. Ale na sluchadla dá pojištovna (která nakládá se státními penězi) nejvíce jen 5100 kč u těch těžce sluchově postižených, což mnohdy činí jen třetinu nebo i čtvrtinu ceny, kterou musí postižený zaplatit za sluchadlo. Zpravidla totiž nemůže koupit jen jedno, ale musí je nosit obostranně. Stejně tak jako si každý kupuje brýle s korekčními skly na obě oči, musí si nahluchlý pořídit sluchadla na obě uši. Přestože sluchadla je to nejdůležitější, co nedoslýchavý potřebuje, tak tady dostává jen minimální příspěvek. Na věci, které až moc nepotřebuje, různé zvonky ke dveřím atd. dostane příspěvek 90% z ceny. To je přece postavené úplně na hlavu…na sluchadla by měl nedoslýchavý dostat ne fixní malý příspěvek, ale taky 90% z ceny….

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.